rahne

rahip

Arapça rhb kökünden gelen rāhib راهب z "Hıristiyan din adamı, keşiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rahiba رَهِبَ z "korktu, dehşete kapıldı" sözcüğünün fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

rahle

Arapça rḥl kökünden gelen raḥla(t) رحلة z "1. deveye semer bağlama, deve yükleme, 2. deve semeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice raḥlā רחלא z "hayvan yükü, bagaj" sözcüğü ile eş kökenlidir.

rahman

Arapça rḥm kökünden gelen raḥmān رحمٰن z "Allah'ın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice raḥmān רחמן z "«merhamet eden», Allah'ın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice raḥam רחמ z "sevme, acıma, merhamet etme, bağışlama" fiilinden türetilmiştir.

rahmet1

Arapça rḥm kökünden gelen raḥma(t) رحمة z "merhamet, esirgeme, şefkat gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥima رحم z "merhamet etti" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır. Bu sözcük Arapça raḥim رحم z "ana rahmi, uterus" sözcüğünden türetilmiştir.

rahmet2

Arapça rhm kökünden gelen rihma(t) رِهْمَة z "ince ve sürekli yağmur" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rahama رَهَمَ z "yağmur çiseledi" sözcüğünün fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

rahne
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
her tarafden hısāri raχnedār [delik deşik] ittıler

Köken

Farsça raχne رخنه z "gedik, yarık" sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

rahnedar


14.11.2019
rahvan

Farsça rāhvār راهوار z "yollu, hızlı giden at" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça rāh veya rah راه/ره z "yol" (NOT: Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen rās veya rah sözcüğünden alıntıdır. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen raithya- sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch sf. 1508) Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen rathyā रथ्या z sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary sf. 866) ) ve Farsça vār وار z "sahip, -li" sözcüklerinin bileşiğidir.

raiyet

Arapça rˁy kökünden gelen raˁīya(t) رعيّة z "1. güdülen hayvan, sürü mensubu, 2. uyruk, tebaadan biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˁā رَعَا z "baktı, gözetti, davar güttü" fiilinin faˁīla(t) vezninde sıfat dişilidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice rāˁyā רעיא z "çoban" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

rakam

Arapça rḳm kökünden gelen raḳam رَقَم z "1. harf ve simgelerle işaretleme, notasyon, 2. sayıları gösteren işaretler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳama رَقَمَ z "işaretledi, çentti, çizdi, yazdı" fiilinin faˁal vezninde türevidir. (NOT: Bu sözcük İbranice reḳem רֶקֶם z "(giysi üzerine yapılan) nakış" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

raket

Fransızca raquette "tenis benzeri oyunlarda topa vurma aracı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca rachetta sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça rāχa(t) راخة z "el ayası" sözcüğünden alıntıdır.

rakı

Arapça ˁaraḳī عَرَقِى z "her türlü damıtılmış alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁrḳ kökünden gelen ˁaraḳ عَرَق z "1. ter, 2. damıtılarak elde edilen alkol, rakı" sözcüğünün nisbet halidir.