radyoaktif

radyal

İngilizce radial "bir merkezden çıkan çubuk veya ışınlar şeklinde" sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük Latince radius "tekerlek çubuğu" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

radyan

Fransızca radian "geometride açı ölçüm birimi" sözcüğünden alıntıdır.

radyasyon

Fransızca radiation "ışınım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince radiare "ışıma" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

radyatör

Fransızca radiateur "ışıma yoluyla ısıtan cihaz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince radiator "ışıyan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince radiare "ışımak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

radyo

Fransızca ve İngilizce radio "radyo alıcısı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1917 İng.) Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce radiophone "«ışıma-ses», radyo" sözcüğünden türetilmiştir.

radyoaktif
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1931]
çok miktarda serbest hamızı karbonu ve radyoaktif milihler ve demir mürekkeplerini ihtiva ettiği [karbonik asit ve radyoaktif tuzlar ve demir bileşikleri içerdiği]

Köken

Fransızca radioactif "ışıma-eylemli, a.a." sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1898 Pierre ve Marie Curie, Fr. kimyacılar.)

Daha fazla bilgi için radi(o)+, aktif maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

radyoaktivite


13.01.2015
radyolink

İngilizce radio-link "zincirleme radyo bağlantısı" sözcüğünden alıntıdır.

radyoloji

Fransızca radiologie "ışıma bilimi" sözcüğünden alıntıdır.

radyoskopi

Fransızca radioscopie "Röntgen ışınıyla inceleme" sözcüğünden alıntıdır.

radyum

Yeni Latince radium "radyoaktif bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1898 Pierre ve Marie Curie, Fr. kimyacılar.) Latince sözcük Latince radaire "ışımak" fiilinden +ium ekiyle türetilmiştir.

raf

Arapça rff kökünden gelen raff رفّ z "sergen, duvarın üst kısmında olup üzerine çeşitli eşya konulan çıkıntı" sözcüğünden alıntıdır.