radyoaktif

radyal

İng radial bir merkezden çıkan çubuk veya ışınlar şeklinde Lat radius tekerlek çubuğu +al°

radyan

Fr radian geometride açı ölçüm birimi

radyasyon

Fr radiation ışınım Lat radiare ışıma +(t)ion

radyatör

Fr radiateur ışıma yoluyla ısıtan cihaz Lat radiator ışıyan Lat radiare ışımak +(t)or

radyo

Fr/İng radio radyo alıcısı (İlk kullanım: 1917 İng.) Fr/İng radiophone «ışıma-ses», radyo

radyoaktif

[ Cumhuriyet - gazete, 1931]
çok miktarda serbest hamızı karbonu ve radyoaktif milihler ve demir mürekkeplerini ihtiva ettiği [karbonik asit ve radyoaktif tuzlar ve demir bileşikleri içerdiği]

Fr radioactif ışıma-eylemli, a.a. (İlk kullanım: 1898 Pierre ve Marie Curie, Fr. kimyacılar.)

Benzer sözcükler: radyoaktivite


13.01.2015
radyolink

İng radio-link zincirleme radyo bağlantısı

radyoloji

Fr radiologie ışıma bilimi

radyoskopi

Fr radioscopie Röntgen ışınıyla inceleme

radyum

YLat radium radyoaktif bir element (İlk kullanım: 1898 Pierre ve Marie Curie, Fr. kimyacılar.) Lat radaire ışımak +ium

raf

Ar raff رفّ z [#rff] sergen, duvarın üst kısmında olup üzerine çeşitli eşya konulan çıkıntı