radyatör

radikal

Fr radical 1. köke ait, kökten, 2. siyasette kökten reformları savunan Lat radix, radic- kök +al°

radon

YLat radon radyoaktif bir gaz (İlk kullanım: 1918 C. Schmidt, Alm. kimyacı.) Lat radiare ışımak

radyal

İng radial bir merkezden çıkan çubuk veya ışınlar şeklinde Lat radius tekerlek çubuğu +al°

radyan

Fr radian geometride açı ölçüm birimi

radyasyon

Fr radiation ışınım Lat radiare ışıma +(t)ion

radyatör

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
radyatör: Bir borunun intişar sathını artırmağa yarayan alet. Radyatör, otoları teshin [ılıtmak] ve bazı motörleri teberrüd [soğutmak] için kullanılır.

Fr radiateur ışıma yoluyla ısıtan cihaz Lat radiator ışıyan Lat radiare ışımak +(t)or

 radi(o)+


01.10.2017
radyo

Fr/İng radio radyo alıcısı (İlk kullanım: 1917 İng.) Fr/İng radiophone «ışıma-ses», radyo

radyoaktif

Fr radioactif ışıma-eylemli, a.a. (İlk kullanım: 1898 Pierre ve Marie Curie, Fr. kimyacılar.)

radyolink

İng radio-link zincirleme radyo bağlantısı

radyoloji

Fr radiologie ışıma bilimi

radyoskopi

Fr radioscopie Röntgen ışınıyla inceleme