rüyet

rüşeym

Arapça rşm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *ruşaym رُشَيْم z "damgacık, simgecik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşm رَشْم‎ z "damga" sözcüğünün fuˁayl vezninde küçültme halidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice rəşam רשׁם z "damga, işaret, resim" sözcüğünden alıntıdır.

rüşt

Arapça rşd kökünden gelen ruşd رُشْد z "doğruyu bilme, âkil olma, olgunluk, büluğ" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşada رَشَدَ z "doğru yola gitti" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

rüşvet

Arapça rşw kökünden gelen rişwa(t) رِشْوة z "rüşvet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşā رَشَا z "rüşvet verdi" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

rütbe

Arapça rtb kökünden gelen rutba(t) رتبة z "1. basamak, derece, 2. mevki, duruş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rataba رتب z "dik durdu, dikeldi" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

rüya

Arapça rAy kökünden gelen ruˀyāˀ رؤيا z "görüngü, düş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˀā رَأَى z "gördü" fiilinin fuˁlāˀ vezninde türevidir.

rüyet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Rūzi kıl yā Rabb köreliŋ yarın anıŋ ruˁyetin

Köken

Arapça rAy kökünden gelen ruˀya(t) رؤية z "görme, görüntü, vizyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˀā رَأَى z "gördü" fiilinin fuˁla(t) vezninde masdarıdır.

Daha fazla bilgi için rey maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

rüyet-i hilal


20.08.2017
rüzgâr

Farsça rūzgār روزگار z "gün, gündüz, zaman" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça rōzkār "bir günde yapılan iş, gün (süre)" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça rōz "gün, gündüz" sözcüğünden türetilmiştir.

saadet

Arapça sˁd kökünden gelen saˁāda(t) سعادة z "bahtı yaver gitme, mutluluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saˁada سَعَدَ z "bahtı yaver gitti, talihi güldü" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

saat

Arapça wsˁ kökünden gelen sāˁa(t) ساعة z "1. en, genişlik, süre, 2. günün 24'te biri olan süre ölçüm birimi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça wasuˁa وسع z "enli ve geniş idi, yayıldı, yer kapladı" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır. ) Bu sözcük Aramice/Süryanice şāˁtā שַׁעְתָא z "1. süre, zaman, 2. süre ölçüm birimi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

saba

Arapça ṣbw kökünden gelen ṣabāˀ صباء z "doğu rüzgârı, gün doğumundan esen rüzgâr" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣabā صبا z "çocuk veya genç idi, taze idi, oğlan idi" fiili ile eş kökenlidir.

sabah

Arapça ṣbḥ kökünden gelen ṣabāḥ صباح z "gün doğumu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣabuḥa صَبُحَ z "ışıdı, aydınlandı, ışık saçtı" fiili ile eş kökenlidir.