rünik

rüesa

Arapça ruˀasāˀ رٶسا z "reisler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˀīs sözcüğünün fuˁalā vezninde çoğuludur.

rükn

Arapça rkn kökünden gelen rukn ركن z "direk, kolon, dayanak, baz, esas, bir şeyin asli unsuru" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rakana veya rakina "dayandı, destek aldı" fiilinden türetilmiştir.

rüku

Arapça rḳˁ kökünden gelen rukūˁ رُكُوع z "ayakta durarak (saygı veya dua için) bedeninin üst kısmını öne eğme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rakaˁa رَكَعَ z "öne eğildi" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

rüküş

Türkiye Türkçesi lüküs sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Fransızca luxe sözcüğünden alıntıdır.

rümuz

Arapça rmz kökünden gelen rumūz رُمُوز z "remizler, simgeler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ramz رَمْز z sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

rünik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meydan-Larousse, 1969]

Köken

Fransızca runique "eski Germen yazısı gibi olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rune "ortaçağ başlarında kullanılan gizli Germen yazısı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) aynı anlama gelen rune sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Gotça rūna "sır, giz, kutsal veya törensel şey" sözcüğünden alıntıdır.


01.01.2011 den önce
rüstik

Fransızca rustique "köy tarzı, kırsal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince rusticus "köylü, taşralı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince rur, rus- "köylük yer, taşra" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *Hrew-o-s (*rew-o-s) "alan, arazi" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rewh₁- (*rew-) "açmak" kökünden türetilmiştir.

rüsum

Arapça rsm kökünden gelen rusūm رُسُوم z "resimler, görüntüler, yazıtlar, töreler, vergiler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rasm رَسْم z "resim, vergi" sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

rüsva

Farsça rusvāy رسواى z "rezil, hakir" sözcüğünden alıntıdır.

rüşeym

Arapça rşm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *ruşaym رُشَيْم z "damgacık, simgecik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşm رَشْم‎ z "damga" sözcüğünün fuˁayl vezninde küçültme halidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice rəşam רשׁם z "damga, işaret, resim" sözcüğünden alıntıdır.

rüşt

Arapça rşd kökünden gelen ruşd رُشْد z "doğruyu bilme, âkil olma, olgunluk, büluğ" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşada رَشَدَ z "doğru yola gitti" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.