rüşt

rünik

Fransızca runique "eski Germen yazısı gibi olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rune "ortaçağ başlarında kullanılan gizli Germen yazısı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) aynı anlama gelen rune sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Gotça rūna "sır, giz, kutsal veya törensel şey" sözcüğünden alıntıdır.

rüstik

Fransızca rustique "köy tarzı, kırsal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince rusticus "köylü, taşralı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince rur, rus- "köylük yer, taşra" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *Hrew-o-s (*rew-o-s) "alan, arazi" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rewh₁- (*rew-) "açmak" kökünden türetilmiştir.

rüsum

Arapça rsm kökünden gelen rusūm رُسُوم z "resimler, görüntüler, yazıtlar, töreler, vergiler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rasm رَسْم z "resim, vergi" sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

rüsva

Farsça rusvāy رسواى z "rezil, hakir" sözcüğünden alıntıdır.

rüşeym

Arapça rşm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *ruşaym رُشَيْم z "damgacık, simgecik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşm رَشْم‎ z "damga" sözcüğünün fuˁayl vezninde küçültme halidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice rəşam רשׁם z "damga, işaret, resim" sözcüğünden alıntıdır.

rüşt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Yazıcızade Ali, Tarih-i Âl-i Selçuk, 1423]
rüşd ve hidāyet ās̠ārı alnından yaldurardı. [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
rüşdine bülūġ ve pertev-i ıḳbāli fürūġ bulınce teeχīr olunürsa [rüştüne erişip ikbalinin ışığı parlayıncaya dek ertelenirse]

Köken

Arapça rşd kökünden gelen ruşd رُشْد z "doğruyu bilme, âkil olma, olgunluk, büluğ" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşada رَشَدَ z "doğru yola gitti" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

rüştiye

Bu maddeye gönderenler

irşat (mürşit), reşit


05.11.2018
rüşvet

Arapça rşw kökünden gelen rişwa(t) رِشْوة z "rüşvet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşā رَشَا z "rüşvet verdi" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

rütbe

Arapça rtb kökünden gelen rutba(t) رتبة z "1. basamak, derece, 2. mevki, duruş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rataba رتب z "dik durdu, dikeldi" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

rüya

Arapça rAy kökünden gelen ruˀyāˀ رؤيا z "görüngü, düş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˀā رَأَى z "gördü" fiilinin fuˁlāˀ vezninde türevidir.

rüyet

Arapça rAy kökünden gelen ruˀya(t) رؤية z "görme, görüntü, vizyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˀā رَأَى z "gördü" fiilinin fuˁla(t) vezninde masdarıdır.

rüzgâr

Farsça rūzgār روزگار z "gün, gündüz, zaman" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça rōzkār "bir günde yapılan iş, gün (süre)" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça rōz "gün, gündüz" sözcüğünden türetilmiştir.