rövaşata

röper

Fr repère nirengi noktası, bir nesnenin konumunu veya uzaklığını tam olarak bulmaya yarayan referans noktası Lat reperire, repert- bulmak

röportaj

Fr reportage özel gazete haberi, habercilik İng report 1. rapor, gazete haberi, 2. muhabirlik yapmak +age Fr rapport rapor

rötar

Fr retard [dev.] gecikme Fr retarder gecikmek, geciktirmek Lat retardare [den.] a.a. Lat re+ tardus geç

rötuş

Fr retouche [dev.] yeniden dokunma, resim veya fotoğrafı elle düzeltme Fr re+ toucher dokunmak

rövanş

Fr revanche 1. intikam, 2. yarışta yenilgi üzerine yapılan ikinci karşılaşma OLat revindicare intikam Lat re+ vindicare dava etmek, kan davası gütmek

rövaşata

[ Milliyet - gazete, 1952]
Hele birkaçının yaptığı rövaşata cidden mükemmeldi.

İt rovesciata futbolda sırtüstü yatarak atılan şut İt rovesciare tepetaklak etmek veya olmak, altüst olmak << OLat reversare a.a. Lat reversus ters, tepetaklak Lat re+ vertere, vers- dönmek

 versiyon


11.08.2017
ru

Fa/OFa rū/rūy رو zyüz, çehre, suret ≈ Ave raodha- 1. büyüme, boy atma, boy pos, 2. suret, görüntü ≈ Sans roha रोह z

rua

Fr roi 1. kral, 2. iskambilde papaz << Lat rex, reg- kılavuz, kral

ruam

Ar ruˁām رعام z [#rˁm] akıntı, kanlı burun akıntısıyla beliren bir hayvan hastalığı, malleus EYun ʰreûma ῥεῦμα zakıntı, azellikle göz veya burun akıntısı EYun ʰréō ῥέω zakmak +ma(t)

rubai

Ar rubāˁī رباعى z [nsb.] dörtlük, şiirde dört mısradan oluşan kıta Ar arbaˁa(t) أربعة z [#rbˁ] dört

rubidyum

YLat rubidium bir element (İlk kullanım: 1868 Robert W. Bunsen, Alm. kimyacı (1811-99).) Lat rubidus kızıl +ium Lat ruber kırmızı +id° << HAvr *h₁rudʰ-ró-s (*erudʰ-ró-s) HAvr *h₁rewdʰ- (*erewdʰ-) a.a.