rötuş

rönesans

Fr renaissance 1. yeniden doğuş, 2. Avrupa'da 15. yy'da başlayan bilim ve sanatta yenilenme dönemi Fr re+ naissance doğuş << Lat nascentia a.a. Lat nasci, nat- doğmak +entia

röntgen

Fr rayons de Roentgen gözle görülmediği halde fotoğraf filmini etkileyen bir ışın türü (İlk kullanım: 1895) öz W. Conrad Röntgen Alman fizikçi (1845-1923)

röper

Fr repère nirengi noktası, bir nesnenin konumunu veya uzaklığını tam olarak bulmaya yarayan referans noktası Lat reperire, repert- bulmak

röportaj

Fr reportage özel gazete haberi, habercilik İng report 1. rapor, gazete haberi, 2. muhabirlik yapmak +age Fr rapport rapor

rötar

Fr retard [dev.] gecikme Fr retarder gecikmek, geciktirmek Lat retardare [den.] a.a. Lat re+ tardus geç

rötuş

[ Recaizade Ekrem, Araba Sevdası, 1896]
Bu onun yanında kabadır, rötuşsuzdur. Lakin pek egzakttır.

Fr retouche [dev.] yeniden dokunma, resim veya fotoğrafı elle düzeltme Fr re+ toucher dokunmak

 tuş

Benzer sözcükler: rötuşlamak


15.11.2019
rövanş

Fr revanche 1. intikam, 2. yarışta yenilgi üzerine yapılan ikinci karşılaşma OLat revindicare intikam Lat re+ vindicare dava etmek, kan davası gütmek

rövaşata

İt rovesciata futbolda sırtüstü yatarak atılan şut İt rovesciare tepetaklak etmek veya olmak, altüst olmak << OLat reversare a.a. Lat reversus ters, tepetaklak Lat re+ vertere, vers- dönmek

ru

Fa/OFa rū/rūy رو zyüz, çehre, suret ≈ Ave raodha- 1. büyüme, boy atma, boy pos, 2. suret, görüntü ≈ Sans roha रोह z

rua

Fr roi 1. kral, 2. iskambilde papaz << Lat rex, reg- kılavuz, kral

ruam

Ar ruˁām رعام z [#rˁm] akıntı, kanlı burun akıntısıyla beliren bir hayvan hastalığı, malleus EYun ʰreûma ῥεῦμα zakıntı, azellikle göz veya burun akıntısı EYun ʰréō ῥέω zakmak +ma(t)