röportaj

rölyef

Fr relief kabartma heykel İt relievo [dev.] a.a. Lat relevare yukarı kaldırmak, yükseltmek Lat re+ levare kaldırmak

römork

Fr remorque [dev.] bir araç tarafından çekilen diğer araç Fr remorquer halatla çekmek << OLat remulcare a.a. EYun rymoúlkō ρυμούλκω za.a. § EYun rŷma ρῦμα zhalat EYun ʰélkō ἕλκω zçekmek, sürüklemek

rönesans

Fr renaissance 1. yeniden doğuş, 2. Avrupa'da 15. yy'da başlayan bilim ve sanatta yenilenme dönemi Fr re+ naissance doğuş << Lat nascentia a.a. Lat nasci, nat- doğmak +entia

röntgen

Fr rayons de Roentgen gözle görülmediği halde fotoğraf filmini etkileyen bir ışın türü (İlk kullanım: 1895) öz W. Conrad Röntgen Alman fizikçi (1845-1923)

röper

Fr repère nirengi noktası, bir nesnenin konumunu veya uzaklığını tam olarak bulmaya yarayan referans noktası Lat reperire, repert- bulmak

röportaj

"özel basın haberi" [ Cumhuriyet - gazete, 1933]
Bilhassa Maarif Vekilinin hususi hayatına ait fotoğraflar kıymetli bir röportaj teşkil etmektedir

Fr reportage özel gazete haberi, habercilik İng report 1. rapor, gazete haberi, 2. muhabirlik yapmak +age Fr rapport rapor

 rapor

Not: Fransızca kökenli sözcük, İngilizceden Fransızcaya özel bir anlamla geri alınmıştır. Türkçede halen egemen olan "basın söyleşisi" anlamı 1960'larda türemiştir.


14.11.2013
rötar

Fr retard [dev.] gecikme Fr retarder gecikmek, geciktirmek Lat retardare [den.] a.a. Lat re+ tardus geç

rötuş

Fr retouche [dev.] yeniden dokunma, resim veya fotoğrafı elle düzeltme Fr re+ toucher dokunmak

rövanş

Fr revanche 1. intikam, 2. yarışta yenilgi üzerine yapılan ikinci karşılaşma OLat revindicare intikam Lat re+ vindicare dava etmek, kan davası gütmek

rövaşata

İt rovesciata futbolda sırtüstü yatarak atılan şut İt rovesciare tepetaklak etmek veya olmak, altüst olmak << OLat reversare a.a. Lat reversus ters, tepetaklak Lat re+ vertere, vers- dönmek

ru

Fa/OFa rū/rūy رو zyüz, çehre, suret ≈ Ave raodha- 1. büyüme, boy atma, boy pos, 2. suret, görüntü ≈ Sans roha रोह z