rölans

rozet

Fransızca rosette "küçük gül, kumaş veya kâğıttan gül şeklinde süs" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rose "gül" sözcüğünün küçültme halidir.

rödövans

Fransızca redevance "kira veya taksitle ödenen borç faizi, özellikle lisans kirası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca redevoir "(tekrarlayarak) borçlu olmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca devoir "borçlu olmak, borçlanmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen dēbere sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince habere "sahip olmak" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. (Kaynak: Pokorny, Indogermanisches Etym. Worterb. sf. 407)

röfle

Fransızca reflet "yansıma, parıltı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca riflettere "(ışık) yansımak" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince reflectere, reflex- "geri dönmek, yansımak" fiilinden evrilmiştir.

rögar

Fransızca regard "1. bakış, bakma, 2. kanalizasyon ve diğer yeraltı tesisatını kontrol etmek için bırakılan menfez" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca regarder "bakmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Fransızca garder "bakmak, gözkulak olmak, beklemek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

rökamiye

Fransızca récamier "sırtsız kanape" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Mme. de Récamier "Fransız kanaat önderi (1777-1849)" özel adından türetilmiştir.

rölans
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1931]
sanvuar bop, rölans, rest mest demeğe kalmadı

Köken

Fransızca relance "1. geri-atma, bir şeyi yeniden sahaya veya oyuna atma, 2. kumarda rakibin koyduğu paranın üstüne çıkma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca lancer "atmak, fırlatmak, sahaya sürmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için lanse maddesine bakınız.


14.01.2015
rölanti

Fransızca ralenti "yavaşlamış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ralentir "(hızlı bir halden) yavaşlamak, yavaşlatmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca lent "yavaş" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince lentus "esnek, yapışkan, ağır" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lent-o-s "gevşek" biçiminden evrilmiştir.

röle

Fransızca relais "1. menzilde at değiştirme, at değiştirme menzili, 2. radyo sinyallerini güçlendirerek ileten verici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca relayer "yorulan at veya av köpeği yerine yenisini almak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Eski Fransızca laier "bırakmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Eski Fransızca fiil Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *laibjan fiilinden alıntıdır.

rölöve

Fransızca relevée "taslak, plan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca relever "ayağa kaldırmak, yeniden tasarlamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. Bu sözcük Fransızca lever "kaldırmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

rölyef

Fransızca relief "kabartma heykel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen relievo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince relevare "yukarı kaldırmak, yükseltmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Latince fiil Latince levare "kaldırmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

römork

Fransızca remorque "bir araç tarafından çekilen diğer araç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca remorquer "halatla çekmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen remulcare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Eski Yunanca aynı anlama gelen rymoúlkō ρυμούλκω z fiilinden alıntıdır. Yunanca fiil Eski Yunanca rŷma ρῦμα z "halat" ve Eski Yunanca ʰélkō ἕλκω z "çekmek, sürüklemek" sözcüklerinin bileşiğidir.