rödövans

router

İngilizce router "yönlendirici, özellikle networkler arası bilgi paketi yönlendiricisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce route "(ad) rota, yol, (fiil) yönlendirmek" sözcüğünden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca route "yol" sözcüğünden alıntıdır.

roza

Fransızca rose veya İtalyanca rosa "gül" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen rosa sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wr̥dʰ-o-s "gül" biçiminden evrilmiştir.

rozbif

Fransızca rosbif "sığır rostosu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen roast beef deyiminden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce roast "kızartmak" (NOT: İngilizce fiil Eski Fransızca aynı anlama gelen rostir fiilinden alıntıdır. ) ve İngilizce beef "sığır eti" sözcüklerinin bileşiğidir.

roze

Fransızca rosé "gül rengi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen rosatus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince rosa "gül" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

rozet

Fransızca rosette "küçük gül, kumaş veya kâğıttan gül şeklinde süs" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rose "gül" sözcüğünün küçültme halidir.

rödövans
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1970]
Etibank'a ödenecek rödövans düşüldükten sonra şirkete kalacak brüt kârın

Köken

Fransızca redevance "kira veya taksitle ödenen borç faizi, özellikle lisans kirası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca redevoir "(tekrarlayarak) borçlu olmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca devoir "borçlu olmak, borçlanmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen dēbere sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince habere "sahip olmak" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. (Kaynak: Pokorny, Indogermanisches Etym. Worterb. sf. 407)

Daha fazla bilgi için habitat maddesine bakınız.

Ek açıklama

Madencilik sektöründe kullanılan teknik bir terim iken 1984 yılında çıkarılan yasayla kullanımı yaygınlaşmıştır.

Benzer sözcükler

redevans

Bu maddeye gönderenler

duty-free


19.09.2017
röfle

Fransızca reflet "yansıma, parıltı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca riflettere "(ışık) yansımak" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince reflectere, reflex- "geri dönmek, yansımak" fiilinden evrilmiştir.

rögar

Fransızca regard "1. bakış, bakma, 2. kanalizasyon ve diğer yeraltı tesisatını kontrol etmek için bırakılan menfez" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca regarder "bakmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Fransızca garder "bakmak, gözkulak olmak, beklemek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

rökamiye

Fransızca récamier "sırtsız kanape" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Mme. de Récamier "Fransız kanaat önderi (1777-1849)" özel adından türetilmiştir.

rölans

Fransızca relance "1. geri-atma, bir şeyi yeniden sahaya veya oyuna atma, 2. kumarda rakibin koyduğu paranın üstüne çıkma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca lancer "atmak, fırlatmak, sahaya sürmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

rölanti

Fransızca ralenti "yavaşlamış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ralentir "(hızlı bir halden) yavaşlamak, yavaşlatmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca lent "yavaş" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince lentus "esnek, yapışkan, ağır" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lent-o-s "gevşek" biçiminden evrilmiştir.