puma

pulluk

Sırpça plug "toprağı yarmak için öküzler tarafından çekilen demir alet" sözcüğünden alıntıdır. Sırpça sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen pfluog sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Kelt dillerinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *plov- sözcüğünden alıntıdır.

pulman

İngilizce pullman "yataklı vagon" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük George Pullman "Amerikalı mühendis ve tren tasarımcısı (1831-97)" özel adından türetilmiştir.

pulover

İngilizce pullover "yün kazak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce pull "çek" ve İngilizce over "üstüne" sözcüklerinin bileşiğidir.

pulp

İngilizce pulp "posa, özellikle meyve posası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen pulpa sözcüğünden alıntıdır.

pulsar

İngilizce pulsar "nabız atışı şeklinde radyo sinyalleri gönderen bir yıldız türü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1967, Jocelyn Bell & Anthony Hewish, Amer. astronom.) İngilizce sözcük İngilizce pulsating star "nabız gibi atan yıldız" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük İngilizce pulsate "nabız atmak" (NOT: İngilizce fiil Latince aynı anlama gelen pulsare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince pellere, puls- "vurmak, kakmak" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir.) ve İngilizce star "yıldız" sözcüklerinin bileşiğidir.

puma
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1933]
Mesela puma kaplandan daha küçük fakat ondan daha yırtıcı bir hayvandır

Köken

İspanyolca puma "Güney Amerika'ya özgü bir yırtıcı hayvan" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Quechua (İnka) dilinde bir sözcükten alıntıdır.

Ek açıklama

İnka dilinden.


12.03.2015
punk

İngilizce punk "çürük (18. yy), değersiz şey (19. yy), serseri, berduş (20. yy), bir rock ekolü (1976)" sözcüğünden alıntıdır.

punt

İtalyanca punto "1. nokta, 2. iğne ve ipliği bir kez sokarak yapılan düğüm, dikiş" sözcüğünden alıntıdır.

punta

İtalyanca punta veya Fransızca pointe "sivri uç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen puncta sözcüğünden evrilmiştir.

punto

Fransızca point veya İtalyanca punto "nokta, matbaacılıkta hurufat ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince punctus "iğne deliği, nokta" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince pungere "delmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

pupa

İtalyanca puppa veya poppa "geminin kıç tarafı, arkadan esen rüzgâr" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen puppis sözcüğünden evrilmiştir.