puhu

puantiye

Fransızca pointillé "noktalı, benekli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pointille "noktacık" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen punctillus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince punctus "nokta" sözcüğünün küçültme halidir.

puar

Fransızca poire "armut" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince pīra sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pirus veya pirum "armut" sözcüğünden evrilmiştir.

pub

İngilizce pub sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce public house "halka açık içki içme yeri" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük İngilizce public "halka ait, kamusal" sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen publicus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince populus "halk" sözcüğünden türetilmiştir.

puding

İngilizce pudding "1. bumbar dolması, bir torba veya zarf içinde pişirilen her tür yiyecek, 2. her çeşit muhallebi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca boudin "bumbar dolması, kalınbağırsak sucuğu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen botellus sözcüğünden türetilmiştir.

pudra

Fransızca poudre "toz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pulvis, pulver- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-⁵ "toz, un" biçiminden evrilmiştir.

puhu
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
caġna [Fa.]: Baykuş cinsinden sarı kebe taˁbīr olunan kuşdur (...) puğudan kebīrdir. Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
puhu: Ükü, baykuş, baykara. Sahihi puğu.

Köken

Türkiye Türkçesi puğu "baykuşa benzer bir kuş" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

Benzer sözcükler

puhu kuşu


09.06.2015
pul

Farsça pūl پول z "en küçük bakır para birimi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen pōlus פולס z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca obolós veya obelós ὀβολός/οβελός z "1. mıh, mil, şiş, 2. en küçük bakır para birimi, drahminin altıda biri" sözcüğünden alıntıdır.

pulluk

Sırpça plug "toprağı yarmak için öküzler tarafından çekilen demir alet" sözcüğünden alıntıdır. Sırpça sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen pfluog sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Kelt dillerinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *plov- sözcüğünden alıntıdır.

pulman

İngilizce pullman "yataklı vagon" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük George Pullman "Amerikalı mühendis ve tren tasarımcısı (1831-97)" özel adından türetilmiştir.

pulover

İngilizce pullover "yün kazak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce pull "çek" ve İngilizce over "üstüne" sözcüklerinin bileşiğidir.

pulp

İngilizce pulp "posa, özellikle meyve posası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen pulpa sözcüğünden alıntıdır.