puar

psişik

Fransızca psychique "ruhsal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen psyχikós ψυχικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca psyχḗ ψυχή z "ruh" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

pterodaktil

Fransızca ptérodactyle veya İngilizce pterodactyl "bir tür kanatlı dinozor" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1809 Georges Cuvier, Fr. doğabilimci.) Bu sözcük Eski Yunanca pterón πτερόν z "kanat" ve Eski Yunanca dáktylos δάκτυλος z "parmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

puan

Fransızca point "1. nokta, çentik, 2. skor, yarışmada sayısal sonuç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince punctus "çentik, nokta" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pungere "delmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pu-n-ǵ-én- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pewǵ- "delmek, sivri bir şeyle dürtmek" kökünden türetilmiştir.

puant

Fransızca pointe "sivri uç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen puncta sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pungere "delmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir.

puantiye

Fransızca pointillé "noktalı, benekli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pointille "noktacık" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen punctillus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince punctus "nokta" sözcüğünün küçültme halidir.

puar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"tıpta kullanılan armut şeklinde kauçuk pompa" [ Milliyet - gazete, 1962]
[lavmanda] sevkedilecek mayi miktarı az olduğundan lastik puvarlar kullanılır "armut şeklinde avize" [ Milliyet - gazete, 1972]
Morel imzalı tekmili el işlemeli kristal 12 kollu ve puar avizeler

Köken

Fransızca poire "armut" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince pīra sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pirus veya pirum "armut" sözcüğünden evrilmiştir.


08.09.2017
pub

İngilizce pub sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce public house "halka açık içki içme yeri" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük İngilizce public "halka ait, kamusal" sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen publicus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince populus "halk" sözcüğünden türetilmiştir.

puding

İngilizce pudding "1. bumbar dolması, bir torba veya zarf içinde pişirilen her tür yiyecek, 2. her çeşit muhallebi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca boudin "bumbar dolması, kalınbağırsak sucuğu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen botellus sözcüğünden türetilmiştir.

pudra

Fransızca poudre "toz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pulvis, pulver- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-⁵ "toz, un" biçiminden evrilmiştir.

puhu

Türkiye Türkçesi puğu "baykuşa benzer bir kuş" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

pul

Farsça pūl پول z "en küçük bakır para birimi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen pōlus פולס z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca obolós veya obelós ὀβολός/οβελός z "1. mıh, mil, şiş, 2. en küçük bakır para birimi, drahminin altıda biri" sözcüğünden alıntıdır.