puan

psikoloji

Fr psychologie ruhbilim YLat psychologia (İlk kullanım: 1590 Goclenius (Rudolf Göckel), Alm. filozof)

psikopat

Fr psychopate ruh hastası Alm Psychopath (İlk kullanım: 1847 Alm.)

psikoz

Fr psychose ruh hastalığı YLat psychosis a.a. EYun psyχē ruh +osis

psişik

Fr psychique ruhsal EYun psyχikós ψυχικός za.a. EYun psyχḗ ψυχή zruh +ik°

pterodaktil

Fr ptérodactyle İng pterodactyl bir tür kanatlı dinozor (İlk kullanım: 1809 Georges Cuvier, Fr. doğabilimci.) § EYun pterón πτερόν zkanat EYun dáktylos δάκτυλος zparmak

puan

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mürebbiye, 1898]
[ Cumhuriyet - gazete, 1929]
her yarışın birincisi 5, ikincisi 3 puvan alarak en çok puvan alan günün şampiyonu ilan edilecektir. puantör [ Cumhuriyet - gazete, 1942]
Puantör ve ambar memuru alınacak puantaj [ Cumhuriyet - gazete, 1945]
derecesinin de gözönünde tutularak blr puantaj yapılması ve en çok puvan alan firmalara en fazla hak verilmesi

Fr point 1. nokta, çentik, 2. skor, yarışmada sayısal sonuç << Lat punctus [pp.] çentik, nokta Lat pungere delmek +()t° << HAvr *pu-n-ǵ-én- HAvr *pewǵ- delmek, sivri bir şeyle dürtmek

Not: İng point sözcüğü Fr point/Lat punctus "nokta" (eril) ve Fr pointe/Lat puncta "sivri uç" (dişil) biçimlerini karşılar.

Benzer sözcükler: puanlamak, puantaj, puantör

Bu maddeye gönderenler: kontrpuan, puant (panç, punta), puantiye, punto (punt)


22.05.2019
puant

Fr pointe [fem.] sivri uç OLat puncta [pp. fem.] a.a. Lat pungere delmek +()t°

puantiye

Fr pointillé [pp.] noktalı, benekli Fr pointille noktacık << Lat punctillus [küç.] a.a. Lat punctus nokta +ell°

puar

Fr poire armut << OLat pīra << Lat pirus/pirum armut

pub

İng pub [abb.] İng public house halka açık içki içme yeri İng public halka ait, kamusal Lat publicus a.a. Lat populus halk

puding

İng pudding 1. bumbar dolması, bir torba veya zarf içinde pişirilen her tür yiyecek, 2. her çeşit muhallebi Fr boudin bumbar dolması, kalınbağırsak sucuğu Lat botellus a.a.