pterodaktil

psikiyatri

Fransızca psychiatrie "ruh tabipliği" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1846 Alm.) Fransızca sözcük Fransızca psychiatre "ruh tabibi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca psyχḗ ψυχή z "ruh" ve Eski Yunanca iatrós ιατρός z "tabip" sözcüklerinin bileşiğidir.

psikoloji

Fransızca psychologie "ruhbilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince psychologia sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1732 G. Wolff, Alm. tabip, Psychologia empirica adlı eserinde.)

psikopat

Fransızca psychopate "ruh hastası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Psychopath sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1847 Alm.)

psikoz

Fransızca psychose "ruh hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen psychosis sözcüğünden alıntıdır.

psişik

Fransızca psychique "ruhsal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen psyχikós ψυχικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca psyχḗ ψυχή z "ruh" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

pterodaktil
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meydan-Larousse, 1969]

Köken

Fransızca ptérodactyle veya İngilizce pterodactyl "bir tür kanatlı dinozor" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1809 Georges Cuvier, Fr. doğabilimci.) Bu sözcük Eski Yunanca pterón πτερόν z "kanat" ve Eski Yunanca dáktylos δάκτυλος z "parmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için semptom, daktilo maddelerine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

helikopter


06.11.2018
puan

Fransızca point "nokta, çentik, skor, bir müsabakada alınan sayısal sonuç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince punctus "çentik, nokta" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pungere "delmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *punk- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peuk- "delmek, sivri bir şeyle dürtmek" kökünden türetilmiştir.

puant

Fransızca pointe "sivri uç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen puncta sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pungere "delmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir.

puantiye

Fransızca pointillé "noktalı, benekli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pointille "noktacık" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen punctillus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince punctus "nokta" sözcüğünün küçültme halidir.

puar

Fransızca poire "armut" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince pīra sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pirus veya pirum "armut" sözcüğünden evrilmiştir.

pub

İngilizce pub sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce public house "halka açık içki içme yeri" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük İngilizce public "halka ait, kamusal" sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen publicus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince populus "halk" sözcüğünden türetilmiştir.