psikoloji

pseud(o)+

Fr/İng pseudo+ [bileşik adlarda] yalan, sahte EYun pseúdos ψεύδος zyalan EYun pseúdō ψεύδω zyalan söylemek, iftira etmek

psik(o)+

Fr/İng psycho+ [bileşik adlarda] ruh EYun psyχḗ ψυχή znefes, ruh << HAvr *bhs-ū-ka- HAvr *bhes-2 nefes almak

psikanaliz

Fr psychanalyse Freud'un ruhsal tedavi yöntemi Alm Psychanalyse (İlk kullanım: 1896 Sigmund Freud, Avust. hekim.)

psikedelik

İng psychedelic ruh halini açığa çıkaran (ilaç) (İlk kullanım: 1957 Humphry Osmond, İng. psikiyatr.) § EYun psyχḗ ψυχή zruh EYun dêlos δῆλος zgörünür, ortada

psikiyatri

Fr psychiatrie ruh tabipliği (İlk kullanım: 1846 Alm.) Fr psychiatre ruh tabibi § EYun psyχḗ ψυχή zruh EYun iatrós ιατρός ztabip

psikoloji

[ Hukuk-ı Beşer - gazete, 1919]
Darülmualliminden mezun bir efendi usul-i tedris, pedagoji, psikoloji ve tatbikat görmüş olduğu için [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kokotlar Mektebi, 1927]
Beyefendi bunlar eski, yeni çocuk ‘psikoloji’sidir. Yabana atılacak sözler değil…

Fr psychologie ruhbilim YLat psychologia (İlk kullanım: 1590 Goclenius (Rudolf Göckel), Alm. filozof)

 psik(o)+, +log

Not: 16. yy'dan itibaren felsefi literatürde kullanılan sözcük, Alman düşünür Chr. Wolff'un Psychologia empirica (1732) ve Psychologia theoretica (1734) eserleriyle yaygın kullanım bulmuştur.

Benzer sözcükler: psikolog, psikolojik


06.08.2020
psikopat

Fr psychopate ruh hastası Alm Psychopath (İlk kullanım: 1847 Alm.)

psikoz

Fr psychose ruh hastalığı YLat psychosis a.a. EYun psyχē ruh +osis

psişik

Fr psychique ruhsal EYun psyχikós ψυχικός za.a. EYun psyχḗ ψυχή zruh +ik°

pterodaktil

Fr ptérodactyle İng pterodactyl bir tür kanatlı dinozor (İlk kullanım: 1809 Georges Cuvier, Fr. doğabilimci.) § EYun pterón πτερόν zkanat EYun dáktylos δάκτυλος zparmak

puan

Fr point 1. nokta, çentik, 2. skor, yarışmada sayısal sonuç << Lat punctus [pp.] çentik, nokta Lat pungere delmek +()t° << HAvr *pu-n-ǵ-én- HAvr *pewǵ- delmek, sivri bir şeyle dürtmek