psikiyatri

+iyatri

Fr +iatrie İng +iatry [bileşik adlarda] doktorluk, tabiplik EYun iatreía ιατρεία za.a.

psikiyatri

[ Cumhuriyet - gazete, 1937]
içtimaî hayatta psikiyatri

Fr psychiatrie ruh tabipliği (İlk kullanım: 1846 Alm.) Fr psychiatre ruh tabibi § EYun psyχḗ ψυχή zruh EYun iatrós ιατρός ztabip

Benzer sözcükler: psikiyatr, psikiyatrik, psikiyatrist


07.12.2015