prompter

prolog

Fransızca prologue "önsöz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen prólogos πρόλογος z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lógos λόγος z "söz" sözcüğünden pro+2 önekiyle türetilmiştir.

promenad

Fransızca promenade "1. yürüyerek gezinme, gezinti, 2. gezinti yolu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca se promener "yürümek, gezinmek" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca mener "sürmek, gütmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *minare "a.a., özellikle hayvan gütmek" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince minari fiilinden türetilmiştir.

prometyum

Yeni Latince prometheum "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1926 B. S. Hopkins, Amer. kimyacı.) Latince sözcük Promētheús "mitolojide insanlığa ateşi öğreten dev" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca promēthḗs προμηθής z "öngören, ileriyi düşünen, kurnaz" sözcüğünden türetilmiştir.

promil

Latince pro mille "binde, ‰" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince pro "için (edat)" ve Latince mille "bin" sözcüklerinin bileşiğidir.

promosyon

Fransızca promotion "1. öne sürme, ilerletme, terfi ettirme, 2. bir malın satışını artımak için yapılan şey" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince promouere "öne sürmek, ilerletmek, terfi ettirmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince mouere, mot- "hareket etmek, hareket ettirmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir.

prompter
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

tele-prompter [ Cumhuriyet - gazete, 1984]
Aygıtın adı 'tele-prompter' dır. Bütün yabancı televizyonlarda spikerler bu yöntemle habe okurlar. prompter [ Milliyet - gazete, 1995]
Özer Çiller eşinin gaflarına kalkan vazifesi görecek, yani bir anlamda eşinin 'prompter'lığını üstlenecekti

Köken

İngilizce prompter "1. dürtücü, 2. metin hatırlatıcı cihaz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce prompt "dürtmek, uyarmak" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince promptus "hazır, el altında, ortada" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince prōmere "ileri getirmek, hazırlamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince emere, empt- "almak" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için prim maddesine bakınız.


30.09.2017
proof

İngilizce proof "1. sınama, deneme, 2. sınav ve deney sonunda elde edilen kesin bilgi, kanıt, 3. sınayarak bulunan ölçü, özellikle alkolde yoğunluk ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince proba "sınama, deneme, sınav" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince probare "sınamak" fiilinden türetilmiştir.

propaganda

Fransızca propagande "bir fikir veya inancı yayma amaçlı etkinlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince propaganda sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince propagare "çubuktan fide üretmek" fiilinden +end° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peh₂ḱ- (*pāḱ-) "(bitki, direk) dikmek" kökünden pro+1 önekiyle türetilmiştir.

prosedür

Fransızca procedure "süreç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca procéder "sürmek, devam etmek, ilerlemek" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince procedere, process- "ileri gitmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince cedere, cess- "gitmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir.

proses

Fransızca procès veya İngilizce process "süreç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince processus "gidişat, süren şey" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince cedere, cess- "gitmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

prosopografi

Fransızca prosopographie veya İngilizce prosopography "biyografi ilmi, özellikle tarihi şahsiyetlerin hayatını ve aile bağlantılarını arşiv kayıtlarına dayanarak ortaya çıkarma işi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca prósōpon πρόσωπον z "yüz, suret (ön-görünüm)" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca prós πρός z "ön, ileri" ve Eski Yunanca ōps ώψ z "görme, göz" sözcüklerinin bileşiğidir.