profiterol

profan

Fransızca profane "kutsal olmayan, dini olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince profanum "«tapınak-önü», tapınağın dışında kutsal alana dahil olmayan dış kısım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pro "ön, dış" ve Latince fanum "tapınak" sözcüklerinin bileşiğidir.

profesör

Fransızca professeur "öğretmen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince professor "konuşan, öğüt veya ders veren, (Ortaçağda) hoca" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince profiteri "bir şeyi savunmak, lehe tanıklık etmek, mezhep sahibi olmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince fateri, fass- "söylemek, beyan etmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince aynı anlama gelen fari, fat- fiilinden türetilmiştir.

profesyonel

Fransızca professionel "meslek sahibi, uzman" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca profession "mezhep, itikat, meslek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince professio "bir fikir veya mezhep savunma, ders ve öğüt verme" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince profiteri "bir şey savunmak, lehe tanıklık etmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

profil

Fransızca profile "1. taslak, kaba çizim, 2. siluet, insan yüzünün yandan ve dış hatlarıyla çizimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca profilo "a.a. [mod. proffilo]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca profilare "taslak çizmek" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil İtalyanca filo "çizgi" sözcüğünden pro+1 önekiyle türetilmiştir.

profilaksi

Fransızca prophylaxie "hastalıktan korunma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen prophylakseía προφυλαξεία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca prophylássō προφυλάσσω z "nöbet beklemek, bekçilik etmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phylássō, phylak- φυλάσσω, φυλακ- z "korumak, beklemek, savunmak" fiilinden pro+2 önekiyle türetilmiştir.

profiterol
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1976]
böf strogonoff, salata, mevsim meyvası veya profiterol

Köken

Fransızca profiterole "1. ödül, şekerleme [esk.], 2. dolgulu küçük ekmek veya poğaça, 3. krem dolu hamur topları ve çikolata ile yapılan bir tür tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca profit2 "külde pişirilmiş hamur işi" sözcüğünden türetilmiştir.

Ek açıklama

Fransızca sözcüğün “külde pişirilen dolgulu ekmek veya poğaça” anlamı 1549'dan itibaren kaydedilmiştir.


12.01.2015
proforma

İngilizce pro forma invoice "fiyat bildirmek için usulen yazılan fatura" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince pro forma "biçimsel, usulen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince forma "biçim" sözcüğünden türetilmiştir.

prognoz

İngilizce prognosis "hastalığın seyrine ilişkin öngörü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca prógnōsis πρόγνωσις z "öngörme, önceden bilme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gignōskō, gnō- "bilmek" fiilinden pro+2 önekiyle türetilmiştir.

program

Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2031 in /media/data/nisanyansozluk.com/library/functions.php:1621 Stack trace: #0 /media/data/nisanyansozluk.com/library/functions.php(1621): PDO->query('SELECT hs_def F...') #1 /media/data/nisanyansozluk.com/library/Etym.php(102): XBul3('hist', 'hs_def', 'hs_id', 8760, ' AND hs_itemID ...') #2 /media/data/nisanyansozluk.com/assets/view/site/word_yeni.php(132): Etym->yEtymYazHgh(8760, 1) #3 /media/data/nisanyansozluk.com/assets/view/site/main.php(68): require_once('/media/data/nis...') #4 /media/data/nisanyansozluk.com/index.php(153): require_once('/media/data/nis...') #5 {main} thrown in /media/data/nisanyansozluk.com/library/functions.php on line 1621