pro

primitif

Fransızca primitif "ilkel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen primitivus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince primus "önce, ilk" ve Latince ire "gitmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

primüs

Primus "pompalı gaz ocağı markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1888 F. V. Linqvist, İsv. mucit ve sanayici.) Bu sözcük İngilizce to prime "doldurmak, pompalamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca preindre, preint- "basmak" fiilinden türetilmiştir.

printer

İngilizce printer "basım cihazı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce print "basmak" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca preindre, preint- "basmak, sıkmak" fiilinden türetilmiştir. Eski Fransızca fiil Latince premere, press- "basmak, sıkmak" fiilinden alıntıdır.

priz

Fransızca prise "1. tutma, alma, 2. elektrik alma yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca prendre, pris- "tutmak, almak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince praehendere, praehens- "tutmak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince yazılı örneği bulunmayan *hendere biçiminden prae+ önekiyle türetilmiştir. Latince biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʰ-n̥-d- "ele almak, tutmak" kökünden evrilmiştir.

prizma

Fransızca prisme "geometride bir şekil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca prîsma πρῖσμα z "kesit" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca príō πρίω z "(testere ile) kesmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

pro
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"1. elektronik ürünün geliştirilmiş versiyonu, 2. profesyonel sporcuların katıldığı turnuva" [, 2000 yılından önce]

Köken

İngilizce pro sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce professional "profesyonel" sözcüğünün kısaltmasıdır.

Daha fazla bilgi için profesyonel maddesine bakınız.


09.09.2017
proaktif

İngilizce proactive "1. etkisini sonradan gösteren [eski], 2. riski öngörerek harekete geçen" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce active sözcüğünden pro+1 önekiyle türetilmiştir.

probabilite

Fransızca probabilité "ihtimal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen probabilitas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince probabilis "muhtemel" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince probare "sınamak, test etmek" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

problem

Fransızca problème sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca próblema πρόβλεμα z "öne atma, ortaya bir soru atma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca probállō προβάλλω z "öne atmak, ortaya sürmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden pro+2 önekiyle türetilmiştir.

prodüksiyon

Fransızca production "üretim, yapım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen productio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince producere "öne çıkarmak, ortaya çıkarmak, üretmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ducere, duct- "sevketmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir.

profan

Fransızca profane "kutsal olmayan, dini olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince profanum "«tapınak-önü», tapınağın dışında kutsal alana dahil olmayan dış kısım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pro "ön, dış" ve Latince fanum "tapınak" sözcüklerinin bileşiğidir.