premium

prefabrike

Fransızca préfabriqué "önceden imal edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca fabriqué "imal edilmiş" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca fabriquer "imal etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

prehistorya

Eski Yunanca ʰistorikós ἱστορικός z "tarihî, tarihçi" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Fransızca préhistorique "tarih öncesine ait" sözcüğünden pre+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰistoría ἱστορία z "tarih anlatısı" sözcüğünden türetilmiştir.

prekarite

İngilizce precarity veya Fransızca précarité "belirsizlik, özellikle istihdamda belirsiz ve güvencesiz olma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca précaire "belirsiz, güvenilmez" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince precarius "«duaya kalmış», belirsiz, güvenilmez" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince preces "dua" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

prelüd

Fransızca prélude "gösteri veya tiyatro öncesi hazırlık müziği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince praeludium "oyun-öncesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ludere "oynamak" fiilinden prae+ önekiyle türetilmiştir.

prematüre

Fransızca prématuré "olgun-öncesi, süresinden önce olan tıbbi olay veya doğum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca maturé "olgunlaşmış" sözcüğünden pre+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen maturatus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince maturare "olgunlaşmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince maturus "1. erken, turfanda (ürün), 2. olgun, ergin" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

premium
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1996]
aynı zamanda premium sınıfında bir dondurma olan Mövenpick

Köken

İngilizce premium "1. ödül, 2. faiz, fazladan ödeme, 3. (Amer. ticari dilde) birinci sınıf" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için prim maddesine bakınız.


10.08.2017
prens

Fransızca prince "1. hükümdar, 2. hükümdar oğlu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince princeps "şef, önder, hükümdar" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince primus "ilk, ön" ve Latince capere, capt- "almak" sözcüklerinin bileşiğidir.

prensdögal

Fransızca prince de Galles "1. Galler Prensi, 2. Kraliçe Victoria'nın oğlu Galler Prensi'nin (7. Edward) moda ettiği balıksırtı desenli kumaş" sözcüğünden alıntıdır.

prenses

Fransızca princesse "hükümdar kızı veya prens eşi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen principessa sözcüğünden alıntıdır.

prensip

Fransızca principe "ilke" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince principium "bir şeyin başı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince primus "önce" ve Latince capere "almak, tutmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

preparat

Almanca Präparat "önceden hazırlanmış şey, karılmış ilaç" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen praeparatum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince praeparare "önceden hazırlamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. Latince fiil Latince parare "hazırlamak" fiilinden prae+ önekiyle türetilmiştir.