prekarite

pranga

İtalyanca branca "1. kedi veya kuş pençesi, 2. ağaç dalı" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §127.) İtalyanca sözcük Geç Latince branca "pençe, hayvan ayağı" sözcüğünden evrilmiştir.

praseodim

Almanca Praseodym "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1885 Carl Auer von Welsbach, Avust. kimyacı.) Almanca sözcük Eski Yunanca práseos "pırasa rengi, soluk yeşil" ve Eski Yunanca dídymos δίδυμος z "ikiz" sözcüklerinin bileşiğidir.

pratik

Fransızca pratique "1. eylem, işlev (isim), 2. işleyen, işlevsel (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen practicus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen praktikós πρακτικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca prássō, prag- πράσσω, πραγ- z "yapmak, eylemek, başarmak" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir.

prefabrike

Fransızca préfabriqué "önceden imal edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca fabriqué "imal edilmiş" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca fabriquer "imal etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

prehistorya

Eski Yunanca ʰistorikós ἱστορικός z "tarihî, tarihçi" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Fransızca préhistorique "tarih öncesine ait" sözcüğünden pre+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰistoría ἱστορία z "tarih anlatısı" sözcüğünden türetilmiştir.

prekarite
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 2013]
Proleterleşme ve işsizliğin yeni kavramı prekarizasyondur. ...'aşırı' esnek ve güvencesiz istihdam anlamına gelen bir kavram. prekarya [ Ekşi Sözlük, 2017]
prekarya… bu 'yeni' kelime, yeni zamanların toplumsal gerçekliğinin çarpıcı bir yüzünü tanımlıyor: alabildiğine 'esnekleşmiş' bir istihdam rejiminde sürekli değişen işlerde, adeta hep geçici bir statüde çalışanlar…

Köken

İngilizce precarity veya Fransızca précarité "belirsizlik, özellikle istihdamda belirsiz ve güvencesiz olma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca précaire "belirsiz, güvenilmez" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince precarius "«duaya kalmış», belirsiz, güvenilmez" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince preces "dua" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

Ek açıklama

Neoliberal istihdam düzenine karşı bir protesto kavramı olarak 2000 yılından itibaren yaygınlaştı.

Benzer sözcükler

prekarizasyon, prekarize, prekarya


12.03.2018
prelüd

Fransızca prélude "gösteri veya tiyatro öncesi hazırlık müziği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince praeludium "oyun-öncesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ludere "oynamak" fiilinden prae+ önekiyle türetilmiştir.

prematüre

Fransızca prématuré "olgun-öncesi, süresinden önce olan tıbbi olay veya doğum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca maturé "olgunlaşmış" sözcüğünden pre+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen maturatus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince maturare "olgunlaşmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince maturus "1. erken, turfanda (ürün), 2. olgun, ergin" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

premium

İngilizce premium "1. ödül, 2. faiz, fazladan ödeme, 3. (Amer. ticari dilde) birinci sınıf" sözcüğünden alıntıdır.

prens

Fransızca prince "1. hükümdar, 2. hükümdar oğlu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince princeps "şef, önder, hükümdar" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince primus "ilk, ön" ve Latince capere, capt- "almak" sözcüklerinin bileşiğidir.

prensdögal

Fransızca prince de Galles "1. Galler Prensi, 2. Kraliçe Victoria'nın oğlu Galler Prensi'nin (7. Edward) moda ettiği balıksırtı desenli kumaş" sözcüğünden alıntıdır.