pratik

pragmatik

Fransızca pragmatique "1. gerçeğe ve eyleme yönelik olan, pratik sonuçları olan, 2. William James (1842-1910) tarafından önerilen felsefe ekolüne bağlı olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca prágma πράγμα z "iş, eylem" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca prássō, prag- πράσσω, πραγ- z "yapmak, başarmak, sonuca ulaştırmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

praksis

İngilizce praxis "1. bir mesleğin icrası, pratik, 2. eylemlilik hali" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca prâksis πρᾶξις z "işlem, eylem, icraat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca prassō, prag- πρασσω, πραγ- z "eylemek, yapmak, başarmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

pralin

Fransızca praline "bir tür badem şekeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük César Choiseul du Plessis-Prâline "Fransız mareşal (1598-1675)" özel adından türetilmiştir.

pranga

İtalyanca branca "1. kedi veya kuş pençesi, 2. ağaç dalı" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §127.) İtalyanca sözcük Geç Latince branca "pençe, hayvan ayağı" sözcüğünden evrilmiştir.

praseodim

Almanca Praseodym "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1885 Carl Auer von Welsbach, Avust. kimyacı.) Almanca sözcük Eski Yunanca práseos "pırasa rengi, soluk yeşil" ve Eski Yunanca dídymos δίδυμος z "ikiz" sözcüklerinin bileşiğidir.

pratik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"talim, staj (ad)" [ Ahmed Hamdi, Lugat-i Ecnebiye, 1909]
pratik: üstaddan talim görmek "... işlevsel (sıfat)" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
gayet pratik ve ucuz olan bu kıymetli rehber pratisyen "stajyer hekim" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Doktorlar profesör, profesör muavini, mütehassıs ve pratisyen olarak tasnif edilecek

Köken

Fransızca pratique "1. işleme, fiilen çalışma (isim), 2. işleyen, işlevsel (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen practicus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen praktikós πρακτικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca prássō, prag- πράσσω, πραγ- z "yapmak, eylemek, başarmak" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

pratisyen

Bu maddeye gönderenler

pragmatik, praksis, şiropraktör


06.08.2020
prefabrike

Fransızca préfabriqué "önceden imal edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca fabriqué "imal edilmiş" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca fabriquer "imal etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

prehistorya

Eski Yunanca ʰistorikós ἱστορικός z "tarihî, tarihçi" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Fransızca préhistorique "tarih öncesine ait" sözcüğünden pre+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰistoría ἱστορία z "tarih anlatısı" sözcüğünden türetilmiştir.

prekarite

İngilizce precarity veya Fransızca précarité "belirsizlik, özellikle istihdamda belirsiz ve güvencesiz olma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca précaire "belirsiz, güvenilmez" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince precarius "«duaya kalmış», belirsiz, güvenilmez" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince preces "dua" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

prelüd

Fransızca prélude "gösteri veya tiyatro öncesi hazırlık müziği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince praeludium "oyun-öncesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ludere "oynamak" fiilinden prae+ önekiyle türetilmiştir.

prematüre

Fransızca prématuré "olgun-öncesi, süresinden önce olan tıbbi olay veya doğum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca maturé "olgunlaşmış" sözcüğünden pre+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen maturatus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince maturare "olgunlaşmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince maturus "1. erken, turfanda (ürün), 2. olgun, ergin" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.