pranga

pötikare

Fransızca petit-carreau "damalı kumaş deseni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca petit "küçük" ve Fransızca carreau "kare" sözcüklerinin bileşiğidir.

prafa

Fransızca préférence "tercih, bir iskambil oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince preferentia "tercih, öncelik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince praeferre "öne taşımak, öncelemek, tercih etmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre "taşımak" fiilinden prae+ önekiyle türetilmiştir.

pragmatik

Fransızca pragmatique "1. gerçeğe ve eyleme yönelik olan, pratik sonuçları olan, 2. William James (1842-1910) tarafından önerilen felsefe ekolüne bağlı olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca prágma πράγμα z "iş, eylem" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca prássō, prag- πράσσω, πραγ- z "yapmak, başarmak, sonuca ulaştırmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

praksis

İngilizce praxis "1. bir mesleğin icrası, pratik, 2. eylemlilik hali" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca prâksis πρᾶξις z "işlem, eylem, icraat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca prassō, prag- πρασσω, πραγ- z "eylemek, yapmak, başarmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

pralin

Fransızca praline "bir tür badem şekeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük César Choiseul du Plessis-Prâline "Fransız mareşal (1598-1675)" özel adından türetilmiştir.

pranga
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"bukağı, ayak kelepçesi" [ Neşrî, Kitab-ı Cihannümâ, 1492]
kalˁadan ol Gazi’yi pırankayla urub şehîd itdiler. [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
pranghí: falconetto [bukağı]

Köken

İtalyanca branca "1. kedi veya kuş pençesi, 2. ağaç dalı" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §127.) İtalyanca sözcük Geç Latince branca "pençe, hayvan ayağı" sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için branş maddesine bakınız.

Ek açıklama

Orijinal anlamı "pençe, vahşi hayvan ayağı" olan sözcük, belli başlı Avrupa dillerinde zamanla "dal" anlamını kazanmıştır. Karş. Fransızca branche, İngilizce branch "dal". • Almanca Pranger "eskiden suç işleyenlerin bağlandığı direk, pillori" Orta Latince veya İtalyancadan alıntı olmalıdır.

Benzer sözcükler

prangalamak


27.08.2019
praseodim

Almanca Praseodym "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1885 Carl Auer von Welsbach, Avust. kimyacı.) Almanca sözcük Eski Yunanca práseos "pırasa rengi, soluk yeşil" ve Eski Yunanca dídymos δίδυμος z "ikiz" sözcüklerinin bileşiğidir.

pratik

Fransızca pratique "1. işleme, fiilen çalışma (isim), 2. işleyen, işlevsel (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen practicus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen praktikós πρακτικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca prássō, prag- πράσσω, πραγ- z "yapmak, eylemek, başarmak" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir.

prefabrike

Fransızca préfabriqué "önceden imal edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca fabriqué "imal edilmiş" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca fabriquer "imal etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

prehistorya

Eski Yunanca ʰistorikós ἱστορικός z "tarihî, tarihçi" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Fransızca préhistorique "tarih öncesine ait" sözcüğünden pre+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰistoría ἱστορία z "tarih anlatısı" sözcüğünden türetilmiştir.

prekarite

İngilizce precarity veya Fransızca précarité "belirsizlik, özellikle istihdamda belirsiz ve güvencesiz olma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca précaire "belirsiz, güvenilmez" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince precarius "«duaya kalmış», belirsiz, güvenilmez" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince preces "dua" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.