potur

potasyum

YLat potassium bir element (İlk kullanım: 1807 Sir Humphrey Davy, İng. kimyacı.) İng potash bitki külünden elde edilen kimyasal madde, potasyum karbonat +ium § İng pot çanak İng ash kül

potin

Fr bottine [küç.] küçük çizme, bot Fr botte

potlaç

İng potlatch bol kepçeden yemekli parti, sosyal veya siyasi gösteriş amacıyla yapılan hovardalık Amer potlatsh vermek, karşılıksız verilen şey, hediye

potpuri

Fr pot-pourri 1. türlü yemeği, 2. içinde her şeyden biraz olan karışım § Fr pot çanak, tencere Fr pourri bozuk, bayat, çürümüş (<< Lat putridus a.a. Lat puter çürük << HAvr *puH- (*pū-) a.a. )

potuk

<< TTü boduk/bıdık küçük, yavru

potur

"Bosnalılara özgü dar paçalı pantolon" [ Bianchi, Dictionnaire Turc-Français, 1851]
pothour est une espéce de pantalon qui est étroit sur les mollets, se boutonne à la cheville et distingue les habitants de la Bosnie. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
potur: Kırmalı şey. Damağın poturu. (Potuk dahi denir), Buruşmuş, potur potur olmuş yemiş. potur şalvar: sıkmanın kırmalı nevi. Arnavut poturu.

~? Erm potor փոթոր z1. bükük, burma, 2. topaç, konik şekilli Erm pot փոթ zkat, büküm, buruş (isim)

 pot1

Not: Bosna ve Hırvatistan mühtedilerine verilen potur adı ile anlam ilişkisi muğlaktır. Bianchi'nin önerdiği gibi Balkanlara özgü bir giysi ise, adın Ermeniceden ödünçleme olması zayıf olasılıktır.


13.09.2017
poyraz

Yun boreás/voreás βορεάς zkuzey rüzgârı << EYun boréas/boreás βορεάς zkuzeye ait, kuzey rüzgârı

poz

Fr pose 1. duruş, durma, 2. resimde modelin duruşu << OLat pausa durma, ara verme, stop EYun paúsis παύσις za.a. EYun paúō, paus- παύω, παυσ- zdurmak +sis << HAvr *peh₂w- (*pāw-) bırakmak, terketmek, sona erdirmek

pozisyon

Fr position konum, durum Lat positio Lat ponere, posit- koymak +(t)ion

pozitif

Fr positif müspet, olumlu OLat positivus 1. gramerde olumlu önerme, 2. mantıkta veri Lat ponere, pos- koymak +(t)iv°

pozitivizm

Fr positivisme bilginin müspet olgu ve gözleme dayandığını savunan felsefi görüş (İlk kullanım: 1830 Auguste Comte, Fr. filozof.)