potasyum

poşi

Kürtçe (Kurmanci) pûşî veya Farsça pōşī پوشى z "örtü, özellikle baş örtüsü veya peçe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça pōşīdan پوشيدن z "örtmek, örtünmek" fiilinden +ī ekiyle türetilmiştir.

pot1

Ermenice pot փոթ z "kat, büküm, buruşuk" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Acaryan, Hayeren Armatakan Bararan sf. 4.509)

pot2

İngilizce pot "1. metal eritme kabı, 2. her türlü çanak, tencere" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince potta veya pottus "metal eritme kabı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen būta, būṭaḳ sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça aynı anlama gelen pota sözcüğünden alıntıdır.

pota

Farsça pūta veya pote پوته z "küçük kazan, ok hedefi, metal eritme kabı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen pōtak sözcüğünden evrilmiştir.

potansiyel

Fransızca potentiel "gizil, olası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince potentia "güç, kuvvet, etki" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince posse, pot- "muktedir olmak, yapabilmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *póti-s "güçlü, muktedir" biçiminden evrilmiştir.

potasyum
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

potas [ Şemseddin Sami, Kamusü'l A'lâm, 1894]
ve içyağı, cam, bira, ip, tuğla, mum, sabun, potas, kola, araba, [ Hakimiyet-i Milliye - gazete, 1929]
ayrıca kılor, potasyum ile silis, kibritiyeti magnezyum gibi nafi maddeler bulunmaktadır.

Köken

Yeni Latince potassium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1807 Sir Humphrey Davy, İng. kimyacı.) Latince sözcük İngilizce potash "bitki külünden elde edilen kimyasal madde, potasyum karbonat" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce pot "çanak" ve İngilizce ash "kül" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için pot2 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

potas


15.02.2020
potin

Fransızca bottine "küçük çizme, bot" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca botte sözcüğünün küçültme halidir.

potlaç

İngilizce potlatch "bol kepçeden yemekli parti, sosyal veya siyasi gösteriş amacıyla yapılan hovardalık" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Bir Amerika yerli dilinde potlatsh "vermek, karşılıksız verilen şey, hediye" sözcüğünden alıntıdır.

potpuri

Fransızca pot-pourri "1. türlü yemeği, 2. içinde her şeyden biraz olan karışım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pot "çanak, tencere" ve Fransızca pourri "bozuk, bayat, çürümüş" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen putridus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince puter "çürük" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *puH- (*pū-) biçiminden evrilmiştir. )

potuk

Türkiye Türkçesi boduk veya bıdık "küçük, yavru" sözcüğünden evrilmiştir.

potur

Ermenice potor փոթոր z "1. bükük, burma, 2. topaç, konik şekilli" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Ermenice sözcük Ermenice pot փոթ z "kat, büküm, buruş (isim)" sözcüğünden türetilmiştir.