pota

postür

Fr posture +()tura zduruş Lat positura a.a. Lat ponere, pos- koymak, durdurmak

poşet

Fr pochette [küç.] cepçik, torbacık Fr poche cep, torba +et° << EFr poque/pocque a.a.

poşi

Kürd pûşî Fa pōşī پوشى zörtü, özellikle baş örtüsü veya peçe Fa/OFa pōşīdan پوشيدن zörtmek, örtünmek

pot1

≈ Erm pot փոթ zkat, büküm, buruşuk (Kaynak: Acar sf. 4.509)

pot2

İng pot 1. metal eritme kabı, 2. her türlü çanak, tencere OLat potta/pottus metal eritme kabı Ar būta, būṭaḳ a.a. Fa pota a.a.

pota

[ Lugat-i Halimi, 1477]
tebenek [Fa.]: ... kuyumcılar potasıdur. [ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
pūte/pota ki oχla atarlar, hedef maˁnāsına. [ Meninski, Thesaurus, 1680]
pūte vul. pota

Fa pūta/pote پوته zküçük kazan, ok hedefi, metal eritme kabı << OFa pōtak a.a.

Not: Ar būtaḳ (a.a.) Orta Farsçadan alınmıştır. Batı dillerine 12. yy'da Arapçadan geçmiştir. Karş. Fr/İng pot "kazan, tencere".

Benzer sözcükler: basketbol potası

Bu maddeye gönderenler: pot2 (jackpot, potasyum, potpuri)


14.11.2019
potansiyel

Fr potentiel gizil, olası Lat potentia güç, kuvvet, etki +al° Lat posse, pot- muktedir olmak, yapabilmek +entia << HAvr *póti-s güçlü, muktedir

potasyum

YLat potassium bir element (İlk kullanım: 1807 Sir Humphrey Davy, İng. kimyacı.) İng potash bitki külünden elde edilen kimyasal madde, potasyum karbonat +ium § İng pot çanak İng ash kül

potin

Fr bottine [küç.] küçük çizme, bot Fr botte

potlaç

İng potlatch bol kepçeden yemekli parti, sosyal veya siyasi gösteriş amacıyla yapılan hovardalık Amer potlatsh vermek, karşılıksız verilen şey, hediye

potpuri

Fr pot-pourri 1. türlü yemeği, 2. içinde her şeyden biraz olan karışım § Fr pot çanak, tencere Fr pourri bozuk, bayat, çürümüş (<< Lat putridus a.a. Lat puter çürük << HAvr *puH- (*pū-) a.a. )