pot2

postüla

Fransızca postulat "iddia, varsayım, özellikle Öklid geometrisi gibi bir teoremler sisteminin temelini oluşturan varsayım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince postulatum "dava konusu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince postulare "iddia etmek, dava etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. Latince fiil Latince poscere "sormak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pr̥-sḱé- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *preḱ- "sormak, dilemek" kökünden türetilmiştir.

postür

Fransızca posture +()tura z "duruş" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen positura sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ponere, pos- "koymak, durdurmak" sözcüğünden türetilmiştir.

poşet

Fransızca pochette "cepçik, torbacık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca poche "cep, torba" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen poque veya pocque sözcüğünden evrilmiştir.

poşi

Kürtçe (Kurmanci) pûşî veya Farsça pōşī پوشى z "örtü, özellikle baş örtüsü veya peçe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça pōşīdan پوشيدن z "örtmek, örtünmek" fiilinden +ī ekiyle türetilmiştir.

pot1

Ermenice pot փոթ z "kat, büküm, buruşuk" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Acaryan, Hayeren Armatakan Bararan sf. 4.509)

pot2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"pokerde çanak" [, 1960 yılından önce]

Köken

İngilizce pot "1. metal eritme kabı, 2. her türlü çanak, tencere" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince potta veya pottus "metal eritme kabı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen būta, būṭaḳ sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça aynı anlama gelen pota sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için pota maddesine bakınız.

Ek açıklama

Belli başlı Avrupa dillerinde 1200 yılından hemen önce ortaya çıkan sözcük Şark kökenli olup, metalürji veya simya terimi olarak benimsenmiştir.

Bu maddeye gönderenler

jackpot, potasyum, potpuri


15.11.2019
pota

Farsça pūta veya pote پوته z "küçük kazan, ok hedefi, metal eritme kabı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen pōtak sözcüğünden evrilmiştir.

potansiyel

Fransızca potentiel "gizil, olası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince potentia "güç, kuvvet, etki" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince posse, pot- "muktedir olmak, yapabilmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *póti-s "güçlü, muktedir" biçiminden evrilmiştir.

potasyum

Yeni Latince potassium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1807 Sir Humphrey Davy, İng. kimyacı.) Latince sözcük İngilizce potash "bitki külünden elde edilen kimyasal madde, potasyum karbonat" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce pot "çanak" ve İngilizce ash "kül" sözcüklerinin bileşiğidir.

potin

Fransızca bottine "küçük çizme, bot" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca botte sözcüğünün küçültme halidir.

potlaç

İngilizce potlatch "bol kepçeden yemekli parti, sosyal veya siyasi gösteriş amacıyla yapılan hovardalık" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Bir Amerika yerli dilinde potlatsh "vermek, karşılıksız verilen şey, hediye" sözcüğünden alıntıdır.