pot

pot1

≈ Erm pot փոթ zkat, büküm, buruşuk (Kaynak: Acar sf. 4.509)

pot2

İng pot 1. metal eritme kabı, 2. her türlü çanak, tencere OLat potta/pottus metal eritme kabı Ar būta, būṭaḳ a.a. Fa pota a.a.