poster

post1

Farsça ve Orta Farsça pōst پوست z "deri" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça pavastā- "kılıf, kabuk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde apa-vasta- "dış-örtü" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde vasta- veya vastra- "örtü" sözcüğünden apa+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wes-² "örtünmek, giyinmek" biçiminden evrilmiştir.

post2

İngilizce post "nöbet yeri, mevzi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen le poste sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen posto sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen positum sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince ponere "koymak, yerleştirmek, (yolculukta) durmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür.

post3

İngilizce post "1. direk ve kazık dikmek, 2. bildiri ve ilan asmak, 3. postalamak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince postis "direk, özellikle kapı ekseni" sözcüğünden alıntıdır.

posta

İtalyanca posta "1. menzil, durak, 2. menzilden menzile ulakla haber iletme sistemi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince posita veya posta sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince positus "mevzi, menzil" sözcüğünün nötr çoğuludur. Latince sözcük Latince ponere "koymak, vazetmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

postal

Bulgarca postál посталь z "ayakkabı" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (!) sf. 338)

poster
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1971]
Hey'de büyük yenilik! * Avrupa dergilerinden farksız * Dev poster, dev plâk listesi.

Köken

İngilizce poster "duvara asılan ilan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce post "(ad) direk, kazık, kapı sövesi, (fiil) dikmek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince postis "direk" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için post3 maddesine bakınız.


29.09.2017
postiş

Fransızca postiche "takma saç, peruka, sahte kürk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen apposticcio sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca apponere "takmak" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil Latince ponere, posit- "katmak, koymak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir.

postmodern

Fransızca post-moderne veya İngilizce post-modern "«modern sonrası», 20. yüzyıl modernizmine tepki olarak doğan sanat ve düşünce akımlarına verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1966 Nicholas Pevsner, Amer. sanat eleştirmeni.)

postmortem

Latince post mortem "ölümden sonra" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince post "sonra" ve Latince mors, mort- "ölüm" sözcüklerinin bileşiğidir.

postnişin

Farsça post نشين z "hayvan postu, (mec.) oturma yeri" ve Farsça nişīn ڀوست z "oturan" sözcüklerinin bileşiğidir.

postüla

Fransızca postulat "iddia, varsayım, özellikle Öklid geometrisi gibi bir teoremler sisteminin temelini oluşturan varsayım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince postulatum "dava konusu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince postulare "iddia etmek, dava etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. Latince fiil Latince poscere "sormak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pr̥-sḱé- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *preḱ- "sormak, dilemek" kökünden türetilmiştir.