postal

post-it

Post-it "arkası yapışkanlı not pusulası markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1975 3M Corp.) Bu sözcük İngilizce post "direk dikmek, bildiri ve ilan asmak" fiilinden türetilmiştir.

post1

Farsça ve Orta Farsça pōst پوست z "deri" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça pavastā- "kılıf, kabuk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde apa-vasta- "dış-örtü" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde vasta- veya vastra- "örtü" sözcüğünden apa+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wes-² "örtünmek, giyinmek" biçiminden evrilmiştir.

post2

İngilizce post "nöbet yeri, mevzi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen le poste sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen posto sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen positum sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince ponere "koymak, yerleştirmek, (yolculukta) durmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür.

post3

İngilizce post "1. direk ve kazık dikmek, 2. bildiri ve ilan asmak, 3. postalamak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince postis "direk, özellikle kapı ekseni" sözcüğünden alıntıdır.

posta

İtalyanca posta "1. menzil, durak, 2. menzilden menzile ulakla haber iletme sistemi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince posita veya posta sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince positus "mevzi, menzil" sözcüğünün nötr çoğuludur. Latince sözcük Latince ponere "koymak, vazetmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

postal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"kısa çizme veya kaba ayakkabı" [ Ali Bey terc., Kitab-ı Mukaddes, 1665]
ne iki χırka ne postāl ne degenegiŋüz olsun [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1683 yılından önce]
pābūc ve çizme ve paşmak ve postāl ve yemenī

Köken

Bulgarca postál посталь z "ayakkabı" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Eren 338)


23.09.2017
poster

İngilizce poster "duvara asılan ilan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce post "(ad) direk, kazık, kapı sövesi, (fiil) dikmek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince postis "direk" sözcüğünden alıntıdır.

postiş

Fransızca postiche "takma saç, peruka, sahte kürk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen apposticcio sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca apponere "takmak" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil Latince ponere, posit- "katmak, koymak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir.

postmodern

Fransızca post-moderne veya İngilizce post-modern "«modern sonrası», 20. yüzyıl modernizmine tepki olarak doğan sanat ve düşünce akımlarına verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1966 Nicholas Pevsner, Amer. sanat eleştirmeni.)

postmortem

Latince post mortem "ölümden sonra" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince post "sonra" ve Latince mors, mort- "ölüm" sözcüklerinin bileşiğidir.

postnişin

Farsça post نشين z "hayvan postu, (mec.) oturma yeri" ve Farsça nişīn ڀوست z "oturan" sözcüklerinin bileşiğidir.