post3

posa

Farsça pūsīdan "çürümek, bozulmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde pūya "irin, cerahat" sözcüğü ile eş kökenlidir.

post+

Latince post "sonra (edat ve fiil öneki)" sözcüğünden alıntıdır.

post-it

Post-it "arkası yapışkanlı not pusulası markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1975 3M Corp.) Bu sözcük İngilizce post "direk dikmek, bildiri ve ilan asmak" fiilinden türetilmiştir.

post1

Farsça ve Orta Farsça pōst پوست z "deri" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça pavastā- "kılıf, kabuk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde apa-vasta- "dış-örtü" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde vasta- veya vastra- "örtü" sözcüğünden apa+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wes-² "örtünmek, giyinmek" biçiminden evrilmiştir.

post2

İngilizce post "nöbet yeri, mevzi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen le poste sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen posto sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen positum sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince ponere "koymak, yerleştirmek, (yolculukta) durmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür.

post3
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 1999]
post: bir http request method'u. [ Ekşi Sözlük, 2002]
örneğin bir müşteriye girdiğiniz faturayı post ettiğinizde faturanın içerdiği stoklardan belirttiğiniz kadarı düşülür

Köken

İngilizce post "1. direk ve kazık dikmek, 2. bildiri ve ilan asmak, 3. postalamak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince postis "direk, özellikle kapı ekseni" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için posta maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

post etmek

Bu maddeye gönderenler

post-it, poster


07.09.2017
posta

İtalyanca posta "1. menzil, durak, 2. menzilden menzile ulakla haber iletme sistemi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince posita veya posta sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince positus "mevzi, menzil" sözcüğünün nötr çoğuludur. Latince sözcük Latince ponere "koymak, vazetmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

postal

Bulgarca postál посталь z "ayakkabı" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (!) sf. 338)

poster

İngilizce poster "duvara asılan ilan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce post "(ad) direk, kazık, kapı sövesi, (fiil) dikmek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince postis "direk" sözcüğünden alıntıdır.

postiş

Fransızca postiche "takma saç, peruka, sahte kürk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen apposticcio sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca apponere "takmak" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil Latince ponere, posit- "katmak, koymak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir.

postmodern

Fransızca post-moderne veya İngilizce post-modern "«modern sonrası», 20. yüzyıl modernizmine tepki olarak doğan sanat ve düşünce akımlarına verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1966 Nicholas Pevsner, Amer. sanat eleştirmeni.)