post1

pos bıyık

Türkiye Türkçesi fos bıyık "kalın ve dağınık bıyık" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

POS cihazı

İngilizce POS device "kredi kartı okuma cihazı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce point of sale "satış noktası" sözcüğünün kısaltmasıdır.

posa

Farsça pūsīdan "çürümek, bozulmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde pūya "irin, cerahat" sözcüğü ile eş kökenlidir.

post+

Latince post "sonra (edat ve fiil öneki)" sözcüğünden alıntıdır.

post-it

Post-it "arkası yapışkanlı not pusulası markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1975 3M Corp.) Bu sözcük İngilizce post "direk dikmek, bildiri ve ilan asmak" fiilinden türetilmiştir.

post1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"deri" [ Codex Cumanicus, 1303]
pellis - Fa pust - Tr: teri "... oturma yeri, makam" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
post: Tüylü deri, makam, bisat [üzerine oturulan yaygı]. Türkīde döşek, mesnet, mansıp. (...) Posta geçmek: Postnişin olmak.

Köken

Farsça ve Orta Farsça pōst پوست z "deri" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça pavastā- "kılıf, kabuk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde apa-vasta- "dış-örtü" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde vasta- veya vastra- "örtü" sözcüğünden apa+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wes-² "örtünmek, giyinmek" biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için vestiyer maddesine bakınız.

Ek açıklama

Mecazen "makam, mansıp" anlamında kullanımı tarikat töresinden alınmadır.

Bu maddeye gönderenler

pösteki, postnişin


10.04.2015
post2

İngilizce post "nöbet yeri, mevzi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen le poste sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen posto sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen positum sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince ponere "koymak, yerleştirmek, (yolculukta) durmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür.

post3

İngilizce post "1. direk ve kazık dikmek, 2. bildiri ve ilan asmak, 3. postalamak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince postis "direk, özellikle kapı ekseni" sözcüğünden alıntıdır.

posta

İtalyanca posta "1. menzil, durak, 2. menzilden menzile ulakla haber iletme sistemi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince posita veya posta sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince positus "mevzi, menzil" sözcüğünün nötr çoğuludur. Latince sözcük Latince ponere "koymak, vazetmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

postal

Bulgarca postál посталь z "ayakkabı" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Eren 338)

poster

İngilizce poster "duvara asılan ilan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce post "(ad) direk, kazık, kapı sövesi, (fiil) dikmek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince postis "direk" sözcüğünden alıntıdır.