porto

portbebe

Fransızca porte-bébé "«bebek-taşır», bebek taşıma çantası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca porter "taşımak" ve Fransızca bébé "bebek" sözcüklerinin bileşiğidir.

porte

Fransızca portée "1. taşıma, taşınan şey, taşıma kapasitesi, 2. müzikte notaları taşıyan yatay hatlar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince portata sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince portare "taşımak, götürmek, geçirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötr çoğuludur.

portföy

Fransızca porte feuille "«evrak-taşır»" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca porter "taşımak" ve Fransızca feuille "yaprak, kâğıt" sözcüklerinin bileşiğidir.

portmanto

Fransızca porte manteau "manto-taşır" deyiminden alıntıdır.

portmone

Fransızca porte-monnaie "bozuk para cüzdanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca porter "taşımak" ve Fransızca monnaie "bozuk para, sikke" sözcüklerinin bileşiğidir.

porto
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
porto: Portekiz'de çıkan pek meşhur bir şarab.

Köken

Fransızca porto "Portekiz'de üretilen tatlı şarap" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Porto "Portekiz'de bir liman kenti, Oporto" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Latince portus "liman" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için port maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

portakal


02.12.2014
portre

Fransızca portrait "suret, resim, özellikle insan yüzü resmi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca protraire "çizmek, resim yapmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen protragere fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *tragere "çizgi çekmek, çizmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek" fiili ile eş kökenlidir.

pos bıyık

Türkiye Türkçesi fos bıyık "kalın ve dağınık bıyık" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

POS cihazı

İngilizce POS device "kredi kartı okuma cihazı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce point of sale "satış noktası" sözcüğünün kısaltmasıdır.

posa

Farsça pūsīdan "çürümek, bozulmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde pūya "irin, cerahat" sözcüğü ile eş kökenlidir.

post+

Latince post "sonra (edat ve fiil öneki)" sözcüğünden alıntıdır.