porsuk

popülist

Fransızca populiste veya İngilizce populist "halkçı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince populus "halk" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir.

porfir

Fransızca porphyre "bir tür kızıl mermer, somaki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen porphyritḗs πορφυριτής z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca porphýra πορφύρα z "erguvan rengi boya veren bir tür deniz kabuklusu, murex" sözcüğünden alıntıdır.

porno

İngilizce porno sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce pornography "fahişeliğe ilişkin yazı veya yayın [esk.], müstehcen yayın" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pórnē πόρνη z "satılık kadın, fahişe" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca pérnēmi πέρνημι z "satmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *por-neh₂ (*por-nā) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "ödemek, satmak" kökünden türetilmiştir.

porselen

Fransızca porcelaine sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca porcellana "1. parlak beyaz renkli bir tür deniz kabuğu, 2. görüntüsü buna benzeyen rafine çini, porselen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince porcella "dişi domuzcuk, kadın cinsel organı" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince porcus "domuz" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pórḱos biçiminden evrilmiştir.

porsiyon

Fransızca portion "1. pay, kısım, taksit, 2. bir kerede yenilen yemek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince portiō "pay, kısım" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince partire veya portire "pay etmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince pars, part- "pay" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

porsuk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
borsmuḳ [[porsuk. Oğuzlar bu sözcükteki mim'i düşürerek borsuḳ der.]]

Köken

Eski Türkçe borsmuk "«boz benek», malum hayvan" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe boz sözcüğünden Eski Türkçe +mUk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için boz maddesine bakınız.

Ek açıklama

Bkz. TTekin 1986:157. Ünsüz-öncesi pozisyonda /z/ > /rs-/ evrimi için karş. dirsek. • TTü özgü porsumak (buruşmak) fiiliyle ilgisi yoktur.


11.03.2015
port

İngilizce port "1. kapı, liman, 2. elektronikte input veya output kapısı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince portus "liman" veya Latince porta "kapı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pér-tu-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "ileri veya karşıya geçmek" kökünden türetilmiştir.

port+

Fransızca porte- "taşır" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca porter "taşımak" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen portare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "ileri geçmek, öte geçmek" biçiminden evrilmiştir.

portakal

Portakal "Portekiz" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen Portogallo özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince portus Cale "İber yarımadasının Atlantik kıyısında bir liman, Oporto" özel adından türetilmiştir.

portal

İngilizce portal "büyük kapı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince porta "kapı" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *por-teh₂ (*por-tā) "kapı, geçit" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "ileri geçmek, geçirmek" kökünden türetilmiştir.

portatif

Fransızca portatif "taşınır, menkul" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca porter "taşımak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.