pop

ponksiyon

Fransızca ponction "delme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince punctio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pungere "delmek" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir.

ponpon

Fransızca pompon "yün topu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

ponsetya

Yeni Latince poinsettia "«Atatürk çiçeği» adı verilen Meksika kökenli dekoratif bitki, euphorbia pulcherrima" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük J. R. Poinsett "ABD'nin Meksika elçisi (1771-1851)" özel adından türetilmiştir.

ponton

Fransızca ponton "duba, dubalarla yapılan yüzer köprü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pontōn "yüzer platform, sal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pons, pont- "köprü" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pónteh₁-s (*póntē-s) "yol, geçit" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pent- "ayak basmak, yürümek" kökünden türetilmiştir.

ponza

Fransızca ponce "sünger taşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen pōmex sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen pumex, pumic- sözcüğü ile eş kökenlidir.

pop
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

pop art [ Cumhuriyet - gazete, 1965]
Gultekin Elibal: Op Art ve Pop Art [kitap adı] pop müzik [ Milliyet - gazete, 1967]
Pop müzikte önder! RİTM Dergisi.

Köken

İngilizce pop "1. popüler, 2. 1960'lardan itibaren ABD ve İngiltere'de popüler olan müzik tarzı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce popular "halka ait, halkça sevilen" sözcüğünün kısaltmasıdır.

Daha fazla bilgi için popüler maddesine bakınız.

Ek açıklama

İngilizce sözcük 1966'dan itibaren Fransızca yaygın kullanıma girmiş, 1967'de Türkçede kaydedilmiştir.

Benzer sözcükler

pop opera


19.08.2017
popcorn

İngilizce popcorn "patlamış mısır" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce pop "patlama sesi, patlamak" ve İngilizce corn "1. tahıl, 2. (Amerikan lehçesinde) mısır" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *kaurnam "tahıl" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵr̥h₂-nó-m (*ǵrā-nó-m) "tanecik, tahıl tanesi" biçiminden evrilmiştir. )

poplin

İngilizce poplin "bir tür pamuklu kumaş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca papeline "papaya ait" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca pape "papa" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

popo

Fransızca aynı anlama gelen popo sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

popülasyon

Fransızca population "nüfus" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca populer "iskân etmek, halkla doldurmak" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince populus "halk" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

popüler

Fransızca populaire "halka ait, halka uygun, halkça sevilen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen popularis sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince populus "halk, kamu, cumhur" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.