popüler

pop

İngilizce pop "1. popüler, 2. 1960'lardan itibaren ABD ve İngiltere'de popüler olan müzik tarzı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce popular "halka ait, halkça sevilen" sözcüğünün kısaltmasıdır.

popcorn

İngilizce popcorn "patlamış mısır" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce pop "patlama sesi, patlamak" ve İngilizce corn "1. tahıl, 2. (Amerikan lehçesinde) mısır" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *kaurnam "tahıl" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵr̥h₂-nó-m (*ǵrā-nó-m) "tanecik, tahıl tanesi" biçiminden evrilmiştir. )

poplin

İngilizce poplin "bir tür pamuklu kumaş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca papeline "papaya ait" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca pape "papa" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

popo

Fransızca aynı anlama gelen popo sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

popülasyon

Fransızca population "nüfus" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca populer "iskân etmek, halkla doldurmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince populus "halk" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

popüler
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1900 yılından önce]
Edebiyat muharrirlerimizden biri popüler muharrirlerimizden birine

Köken

Fransızca populaire "halka ait, halka uygun, halkça sevilen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen popularis sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince populus "halk, kamu, cumhur" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

Ek açıklama

Latince sözcüğün yapısı muğlaktır ▪ Ernout & Meillet, Dict. etym. de la langue latine sf. 924. Sıfat hali publicus "halka ait, kamusal" şeklini alır.

Benzer sözcükler

popülarite

Bu maddeye gönderenler

pop, popülasyon, popülist, pub (piar)


09.12.2015
popülist

Fransızca populiste veya İngilizce populist "halkçı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince populus "halk" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir.

porfir

Fransızca porphyre "bir tür kızıl mermer, somaki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen porphyritḗs πορφυριτής z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca porphýra πορφύρα z "erguvan rengi boya veren bir tür deniz kabuklusu, murex" sözcüğünden alıntıdır.

porno

İngilizce porno sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce pornography "fahişeliğe ilişkin yazı veya yayın [esk.], müstehcen yayın" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pórnē πόρνη z "satılık kadın, fahişe" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca pérnēmi πέρνημι z "satmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *por-neh₂ (*por-nā) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "ödemek, satmak" kökünden türetilmiştir.

porselen

Fransızca porcelaine sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca porcellana "1. parlak beyaz renkli bir tür deniz kabuğu, 2. görüntüsü buna benzeyen rafine çini, porselen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince porcella "dişi domuzcuk, kadın cinsel organı" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince porcus "domuz" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pórḱos biçiminden evrilmiştir.

porsiyon

Fransızca portion "1. pay, kısım, taksit, 2. bir kerede yenilen yemek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince portiō "pay, kısım" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince partire veya portire "pay etmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince pars, part- "pay" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.