ponza

ponçik

Rus ponçik [küç.] içi marmelatlı bir tür tatlı ekmek

ponksiyon

Fr ponction delme Lat punctio Lat pungere delmek +(t)ion

ponpon

Fr pompon yün topu onom

ponsetya

YLat poinsettia «Atatürk çiçeği» adı verilen Meksika kökenli dekoratif bitki, euphorbia pulcherrima öz J. R. Poinsett ABD'nin Meksika elçisi (1771-1851)

ponton

Fr ponton duba, dubalarla yapılan yüzer köprü Lat pontōn yüzer platform, sal Lat pons, pont- köprü << HAvr *pónteh₁-s (*póntē-s) yol, geçit HAvr *pent- ayak basmak, yürümek

ponza

[ Bianchi, Dictionnaire Turc-Français, 1851]

Fr ponce sünger taşı << OLat pōmex a.a. ≈ Lat pumex, pumic- a.a.

Not: Latince sözcüğün EYun sphóngē "sünger" ile köken ilişkisi belirsizdir. Karş. sünger. Pomex/pumex dubleti için bkz. EM sf. 965.

Bu maddeye gönderenler: bims


29.06.2015
pop

İng pop [abb.] 1. popüler, 2. 1960'lardan itibaren ABD ve İngiltere'de popüler olan müzik tarzı İng popular halka ait, halkça sevilen

popcorn

İng popcorn patlamış mısır § İng pop patlama sesi, patlamak İng corn 1. tahıl, 2. (Amerikan lehçesinde) mısır (<< Ger *kaurnam tahıl << HAvr *ǵr̥h₂-nó-m (*ǵrā-nó-m) tanecik, tahıl tanesi )

poplin

İng poplin bir tür pamuklu kumaş EFr papeline papaya ait EFr pape papa +in°

popo

Fr popo a.a. çoc

popülasyon

Fr population nüfus Fr populer [den.] iskân etmek, halkla doldurmak +(t)ion Lat populus halk