politika

polisaj

Fransızca polissage "cilalama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca polir, poliss- "cilalamak" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince polire "(keçe ile) parlatmak" fiilinden alıntıdır.

politbüro

Rusça politbyuro "Sovyet Komünist Partisinin siyasi karar organı" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça politiçeskoye byuro "siyasi büro" deyiminden türetilmiştir.

politeizm

Fransızca polythéisme "çok tanrıcılık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca polýtheos πολύθεος z "çok tanrılı" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir.

politeknik

Fransızca polytechnique "«çok sanatlar», Fransa'da 1795'te kurulan mühendislik okulunun adı" sözcüğünden alıntıdır.

politik

Fransızca politique "siyasi (sıfat), siyaset (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca politikós πολιτικός z "devlete ilişkin, siyasi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pólis, polit- πόλεις, πολιτ- z "1. müstahkem yer, kent, 2. kent devleti, devlet" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ptólis biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tpólH-i-s (*tpól-i-s) "kale, müstahkem yer" biçiminden evrilmiştir.

politika
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şinasi, Tasvir-i Efkâr makaleleri, 1862]
ol vakte mahsūs bir politikaya mebnī [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
politika: Tedvir-i memleket [ülke yönetimi].

Köken

Fransızca politique "siyaset" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen politica sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca politikḗ téχnē πολιτική τεχνη z "şehir veya devlet yönetme sanatı, a.a." deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Eski Yunanca pólis πόλις z "şehir, devlet" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için politik maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

politikacı

Bu maddeye gönderenler

realpolitik


16.08.2017
politize

Fransızca politisé "siyasileştirilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca politiser "siyasileştirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca politique sözcüğünden +ise- ekiyle türetilmiştir.

poliüretan

Fransızca polyuréthane veya İngilizce polyurethane "üretan polimeri, bir tür plastik" sözcüğünden alıntıdır.

polka

Fransızca polka "Polonya kökenli bir dans" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Çekçe polka "«Polonyalı», Polonya kökenli bir dans" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük öz (Slav) polnya "«ova ülkesi», Polonya" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Slavca polje "düzlük, ova" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *polə- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pelh₂-¹ (*pel-) "yayılmak, yassılmak" kökünden türetilmiştir.

polo

İngilizce polo "atla oynanan bir top oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Hint dillerinden Balti dilinde pulu "top" sözcüğünden alıntıdır.

polonyum

Yeni Latince polonium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1898 Marie & Pierre Curie, Fr. kimyacılar.) Latince sözcük Polonia "Polonya" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.