polis

poliklinik

Fransızca policlinique "devlet hastanesi [esk.], ayakta tedavi görülen hastahane" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pólis πόλις z "şehir, devlet" ve Fransızca clinique "hastane" sözcüklerinin bileşiğidir.

polikrom

Fransızca ve İngilizce polychrome "çok renkli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen polyχromós πολυχρομός z sözcüğünden alıntıdır.

polimer

Fransızca polymère veya Almanca Polymer "kimyada bir molekülün zincirleme bileşiminden oluşan makromolekül" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1830 J. Jakob Berzelius, İsv. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca polýs πολύς z "çok" ve Eski Yunanca méros μέρος z "pay, kısım" sözcüklerinin bileşiğidir.

polimorf

Fransızca polymorphe "çok şekilli, bir tür mikroorganizma" sözcüğünden alıntıdır.

polip

Fransızca polype "1. ayak gibi uzantıları olan bir tür ur, 2. deniz gülü, anemon" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince polypus "mürekkep balığı veya ahtapot" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca polypoús πολυπούς z "çok ayaklı, mürekkep balığı veya ahtapot" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca polýs πολύς z "çok" ve Eski Yunanca poús, pod- πούς, ποδ- z "ayak" sözcüklerinin bileşiğidir.

polis
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kaynakça yok, 1845]
polis taˁbīr olunan usul-i cedīd-i zabtiyye

Köken

Fransızca police "1. kamu düzeni [esk.], 2. polis teşkilatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince politia "devlet düzeni" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen politeía πολιτεία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca pólis, polit- πόλις, πολιτ- z "kent, devlet" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için politik maddesine bakınız.

Ek açıklama

“Polis memuru” anlamı Türkçeye özgüdür. Karş. Fransızca policier, İngilizce policeman, Almanca Polizist "polis memuru".

Benzer sözcükler

hırsız polis oyunu, polis devleti, polisiye

Bu maddeye gönderenler

interpol


26.09.2017
polisaj

Fransızca polissage "cilalama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca polir, poliss- "cilalamak" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince polire "(keçe ile) parlatmak" fiilinden alıntıdır.

politbüro

Rusça politbyuro "Sovyet Komünist Partisinin siyasi karar organı" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça politiçeskoye byuro "siyasi büro" deyiminden türetilmiştir.

politeizm

Fransızca polythéisme "çok tanrıcılık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca polýtheos πολύθεος z "çok tanrılı" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir.

politeknik

Fransızca polytechnique "«çok sanatlar», Fransa'da 1795'te kurulan mühendislik okulunun adı" sözcüğünden alıntıdır.

politik

Fransızca politique "siyasi (sıfat), siyaset (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca politikós πολιτικός z "devlete ilişkin, siyasi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pólis, polit- πόλεις, πολιτ- z "1. müstahkem yer, kent, 2. kent devleti, devlet" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ptólis biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tpólH-i-s (*tpól-i-s) "kale, müstahkem yer" biçiminden evrilmiştir.