polimorf

poligon

Fransızca polygone "1. çokgen, 2. askerlik biliminde bir savunma mevziinin dış köşelerini birleştiren çizgi, 3. atış alanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca polýs πολύς z "çok" ve Eski Yunanca gónos γόνος z "köşe" sözcüklerinin bileşiğidir.

poligraf

İngilizce polygraph "«çoklu çizelge», çoklu bedensel fonksiyon çizelgesi, yalan makinası" sözcüğünden alıntıdır.

poliklinik

Fransızca policlinique "devlet hastanesi [esk.], ayakta tedavi görülen hastahane" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pólis πόλις z "şehir, devlet" ve Fransızca clinique "hastane" sözcüklerinin bileşiğidir.

polikrom

Fransızca ve İngilizce polychrome "çok renkli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen polyχromós πολυχρομός z sözcüğünden alıntıdır.

polimer

Fransızca polymère veya Almanca Polymer "kimyada bir molekülün zincirleme bileşiminden oluşan makromolekül" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1830 J. Jakob Berzelius, İsv. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca polýs πολύς z "çok" ve Eski Yunanca méros μέρος z "pay, kısım" sözcüklerinin bileşiğidir.

polimorf
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1950]
şimdiye kadar görülmemiş ve polimorf bir mikrobun mevcudiyetini gösterdiğini anlamıştır.

Köken

Fransızca polymorphe "çok şekilli, bir tür mikroorganizma" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için poli+, morf(o)+ maddelerine bakınız.


14.01.2015
polip

Fransızca polype "1. ayak gibi uzantıları olan bir tür ur, 2. deniz gülü, anemon" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince polypus "mürekkep balığı veya ahtapot" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca polypoús πολυπούς z "çok ayaklı, mürekkep balığı veya ahtapot" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca polýs πολύς z "çok" ve Eski Yunanca poús, pod- πούς, ποδ- z "ayak" sözcüklerinin bileşiğidir.

polis

Fransızca police "1. kamu düzeni [esk.], 2. polis teşkilatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince politia "devlet düzeni" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen politeía πολιτεία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca pólis, polit- πόλις, πολιτ- z "kent, devlet" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.

polisaj

Fransızca polissage "cilalama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca polir, poliss- "cilalamak" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince polire "(keçe ile) parlatmak" fiilinden alıntıdır.

politbüro

Rusça politbyuro "Sovyet Komünist Partisinin siyasi karar organı" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça politiçeskoye byuro "siyasi büro" deyiminden türetilmiştir.

politeizm

Fransızca polythéisme "çok tanrıcılık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca polýtheos πολύθεος z "çok tanrılı" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir.