poligam

poli+

Fransızca ve İngilizce poly+ "[bileşik adlarda] çok" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca polýs πολύς z "çok" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pol-h₁-ú-s (*pol-ú-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleh₁- (*plē-) "çok olmak, dolu olmak" kökünden türetilmiştir.

poliandri

Fransızca polyandrie "çok kocalılık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca polýs πολύς z "çok" ve Eski Yunanca anḗr, andr- ανήρ, ανδρ- z "erkek, koca" sözcüklerinin bileşiğidir.

poliçe

İtalyanca polizza "başkasına devredilebilen ödeme emri" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince apodixa veya apodissa "senet" sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis sf. 1:315) Bu sözcük Eski Yunanca apódeiksis απόδειξις z "alındı belgesi, makbuz, senet" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca deiknými, deig- δεικνύμι, δειγ- z "göstermek" fiilinden apo+ önekiyle türetilmiştir.

polietilen

İngilizce polyethylene "etilen polimeri, bir tür plastik" sözcüğünden alıntıdır.

polifoni

Fransızca polyphonie "çok seslilik" sözcüğünden alıntıdır.

poligam
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[PertevPş, 1860 yılından önce]
ve poligami ve bigami kesret-i nikâh ve monogami vehdet-i nikâh mesailini [ Ahmed Mithat, Paris'te Bir Türk (roman), 1877]
Ya şu poligami (taaddüd-ü zevcāt) bahsini ne yapacaksınız?

Köken

Fransızca polygame "çok eşli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen polygamós πολυγαμός z sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için poli+, +gam maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

poligami, poligamik


13.09.2017
poliglot

Fransızca polyglotte "çok dil bilen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca polýs πολύς z "çok" ve Eski Yunanca glótta veya glóssa γλόττα/γλόσσα z "dil" sözcüklerinin bileşiğidir.

poligon

Fransızca polygone "1. çokgen, 2. askerlik biliminde bir savunma mevziinin dış köşelerini birleştiren çizgi, 3. atış alanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca polýs πολύς z "çok" ve Eski Yunanca gónos γόνος z "köşe" sözcüklerinin bileşiğidir.

poligraf

İngilizce polygraph "«çoklu çizelge», çoklu bedensel fonksiyon çizelgesi, yalan makinası" sözcüğünden alıntıdır.

poliklinik

Fransızca policlinique "devlet hastanesi [esk.], ayakta tedavi görülen hastahane" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pólis πόλις z "şehir, devlet" ve Fransızca clinique "hastane" sözcüklerinin bileşiğidir.

polikrom

Fransızca ve İngilizce polychrome "çok renkli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen polyχromós πολυχρομός z sözcüğünden alıntıdır.