poliandri

polat

Farsça pūlād پولاد z "çelik" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen pōlāpat sözcüğünden evrilmiştir.

polemik

Fransızca polémique "söz kavgası, tartışma (ad), kavgalı (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca polemikós πολεμικός z "savaşçı, savaşkan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pólemos πόλεμος z "savaş" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

polen

Yeni Latince pollen "bitkilerin döllenme aracı olan toz" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1751 Linnaeus, İsv. botanist.) Latince sözcük Latince pollis, pollen- "ince un, pudra" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-⁵ "toz, un" biçiminden evrilmiştir.

polenta

İtalyanca polenta "yulaf bulamacı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen polenta sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pollen "un" sözcüğünden türetilmiştir.

poli+

Fransızca ve İngilizce poly+ "[bileşik adlarda] çok" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca polýs πολύς z "çok" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pol-h₁-ú-s (*pol-ú-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleh₁- (*plē-) "çok olmak, dolu olmak" kökünden türetilmiştir.

poliandri
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ömer Seyfettin, , 1911]

Köken

Fransızca polyandrie "çok kocalılık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca polýs πολύς z "çok" ve Eski Yunanca anḗr, andr- ανήρ, ανδρ- z "erkek, koca" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için poli+, andr(o)+ maddelerine bakınız.


11.08.2015
poliçe

İtalyanca polizza "başkasına devredilebilen ödeme emri" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince apodixa veya apodissa "senet" sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis sf. 1:315) Bu sözcük Eski Yunanca apódeiksis απόδειξις z "alındı belgesi, makbuz, senet" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca deiknými, deig- δεικνύμι, δειγ- z "göstermek" fiilinden apo+ önekiyle türetilmiştir.

polietilen

İngilizce polyethylene "etilen polimeri, bir tür plastik" sözcüğünden alıntıdır.

polifoni

Fransızca polyphonie "çok seslilik" sözcüğünden alıntıdır.

poligam

Fransızca polygame "çok eşli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen polygamós πολυγαμός z sözcüğünden alıntıdır.

poliglot

Fransızca polyglotte "çok dil bilen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca polýs πολύς z "çok" ve Eski Yunanca glótta veya glóssa γλόττα/γλόσσα z "dil" sözcüklerinin bileşiğidir.