plazma

platonik

Fransızca platonique "1. Eflatun'cu (felsefe), 2. eşcinsel aşk [esk.], fiziksel temas içermeyen aşk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Platōn "Yunan filozofu Eflatun (MÖ 429-347)" özel adından +ic° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca platōn πλατών z "enli, geniş, yayvan" sözcüğünden türetilmiştir.

play-off

İngilizce play-off "yenilenin elendiği müsabaka dizisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce play "oyun, oynamak" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce plegian veya plaegian "idman etmek, egzersiz yapmak, ilgilenmek" fiilinden evrilmiştir. ) ve İngilizce off "ayrılma ve dışlama edatı" sözcüklerinin bileşiğidir.

playback

İngilizce playback "(kaydedilmiş bir müzik veya görüntüyü) geri çalmak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce play "oynamak, oynatmak" ve İngilizce back "geri" sözcüklerinin bileşiğidir.

playboy

İngilizce playboy "«oyun oğlanı», hovarda, keyfine düşkün zengin adam" sözcüğünden alıntıdır.

plaza

İngilizce plaza "alışveriş merkezi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca plaza "meydan, çarşı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen platea sözcüğünden evrilmiştir.

plazma
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
pılazma: ... kan ve lenfanın sıvı kısmı.

Köken

Yeni Latince plasma "kanın altyapısını oluşturan sıvı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca plásma πλάσμα z "kalıp" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca plássō, plast- πλάσσω, πλαστ- z "biçimlendirmek, kalıba dökmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için plastik maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

plazma ekran, plazmatik

Bu maddeye gönderenler

protoplazma, sitoplazma


06.01.2015
pleb

Fransızca plèbe "halktan kimse, avam mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince plebs "halk, avam, kalabalık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pléh₁dʰuh₁- (*plḗdū-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleh₁- (*plē-) "çok olmak, dolu olmak" biçiminden türetilmiştir.

plebisit

Fransızca plébiscite "siyasi bir konuda halk oyuna başvurma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince plebiscitum "Eski Roma'da halk meclisince alınan karar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince plebs "halk, avam" ve Latince scitum "ilam, bildiri" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince scire "bilmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. )

pleksiglas

Plexiglass "şeffaf bir plastik madde olan polimetil metrakrilat'ın ticari adı" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1933 Rohm and Haas Co., ABD.) Bu sözcük Latince plexus "kat, tabaka" (NOT: Bu sözcük Latince plectere, plex- "katlamak" fiilinden türetilmiştir. ) ve İngilizce glass "cam" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Latince glacies "buz" sözcüğünden alıntıdır. )

plevra

Fransızca plèvre "akciğeri saran zar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pleurá πλευρά z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pleurón "göğüs yanı, kaburga" sözcüğünün çoğuludur. (Kaynak: Hjalmar Frisk, Griechisches Etym. Wörterb. sf. 2:559)

pli

Fransızca pli "büklüm, kat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca plier "katlamak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen plicare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleḱ- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-¹ "katlamak, bükmek" kökünden türetilmiştir.