playback

platin1

Fransızca platine "ak altın adı verilen değerli metal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen platinum sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1735 Antonio de Ulloa, İsp. kâşif) Bu sözcük İspanyolca plata "gümüş" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. İspanyolca sözcük Latince plancta "dövülmüş, döverek tabaka haline getirilmiş (metal)" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince plangere, planct- "dövmek" fiilinden türetilmiştir.

platin2

Fransızca platine veya İngilizce platten "yassı plaka" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca plat "düz, yassı" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen plattus sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen platýs πλατύς z sözcüğünden alıntıdır.

plato

Fransızca ve İngilizce plateau "1. geniş düz alan, düzlük, ova, 2. film çekim alanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince plattus "düz, yassı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen platýs πλατύς z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pléth₂-u-s (*plét-u-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleth₂- (*plet-) "yayılmak, yassılmak" kökünden türetilmiştir.

platonik

Fransızca platonique "1. Eflatun'cu (felsefe), 2. eşcinsel aşk [esk.], fiziksel temas içermeyen aşk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Platōn "Yunan filozofu Eflatun (MÖ 429-347)" özel adından +ic° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca platōn πλατών z "enli, geniş, yayvan" sözcüğünden türetilmiştir.

play-off

İngilizce play-off "yenilenin elendiği müsabaka dizisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce play "oyun, oynamak" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce plegian veya plaegian "idman etmek, egzersiz yapmak, ilgilenmek" fiilinden evrilmiştir. ) ve İngilizce off "ayrılma ve dışlama edatı" sözcüklerinin bileşiğidir.

playback
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1967]
B stüdyosunda 'Play-back' dediğimiz ikinci kaydı yaptık [ Milliyet - gazete, 1980]
ve parçasını pleybek olarak banttan verdiği için diskalifiye edilmesini istemiştir.

Köken

İngilizce playback "(kaydedilmiş bir müzik veya görüntüyü) geri çalmak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce play "oynamak, oynatmak" ve İngilizce back "geri" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için play-off, bek maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

pleybek


05.01.2015
playboy

İngilizce playboy "«oyun oğlanı», hovarda, keyfine düşkün zengin adam" sözcüğünden alıntıdır.

plaza

İngilizce plaza "alışveriş merkezi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca plaza "meydan, çarşı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen platea sözcüğünden evrilmiştir.

plazma

Yeni Latince plasma "kanın altyapısını oluşturan sıvı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca plásma πλάσμα z "kalıp" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca plássō, plast- πλάσσω, πλαστ- z "biçimlendirmek, kalıba dökmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

pleb

Fransızca plèbe "halktan kimse, avam mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince plebs "halk, avam, kalabalık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pléh₁dʰuh₁- (*plḗdū-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleh₁- (*plē-) "çok olmak, dolu olmak" biçiminden türetilmiştir.

plebisit

Fransızca plébiscite "siyasi bir konuda halk oyuna başvurma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince plebiscitum "Eski Roma'da halk meclisince alınan karar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince plebs "halk, avam" ve Latince scitum "ilam, bildiri" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince scire "bilmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. )