planet

plak1

Fransızca plaque "tabak, tabaka, disk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen placca sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen placca sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Eski Yunanca pláks, plak- πλάξ, πλακ- z "tabak, tepsi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pl(e)Hk- (*plāk-) "yaymak, yatmak, yassılmak" biçiminden evrilmiştir.

plak2

İngilizce plaque "tıpta herhangi bir doku yüzeyinde oluşan sert tabaka" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca plaque "tabak, tabaka" sözcüğünden alıntıdır.

plaka

İtalyanca placca "tabak, tabaka, levha" sözcüğünden alıntıdır.

plaket

Fransızca plaquette "tabakacık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca plaque "tabak, tabaka" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir.

plan

Fransızca plan "1. zemin, satıh, 2. mimari tasarı, genel anlamda tasarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca pianta "1. ayak tabanı, zemin, satıh, 2. mimari tasarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince planta "1. ayak tabanı, 2. fidan, bitki" sözcüğünden evrilmiştir.

planet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

planetaryum [ Milliyet - gazete, 1952]
Âlimlerin oyuncağı diye anılan planetarium planet [ Meydan-Larousse, 1969]

Köken

Fransızca planète "gezegen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince planeta sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca astḗres planḗtai αστήρες πλανήται z "gezgin yıldızlar" deyiminden türetilmiştir. Yunanca deyim Eski Yunanca planáō πλανάω z "gezmek, dolaşmak, dolanmak" fiilinden +t° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-⁴ "yayılmak" biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için plato maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

planetaryum, planeter

Bu maddeye gönderenler

plankton


26.09.2017
plankton

Almanca Plankton "mikroskopik deniz canlısı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Viktor Hensen, Alm. fizyolog (1835-1924).) Almanca sözcük Eski Yunanca plánkton πλάνκτον z "gezen şey, aylak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca plazō πλαζω, πλανκ- z "amaçsızca gezmek, dolanmak" fiilinden +t° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pel-⁴ biçiminden evrilmiştir.

planör

Fransızca planeur "motorsuz uçak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca planer "düz bir satıh üzerinde kaymak, kanat çırpmadan uçmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince planus "düz, yayvan, yassı" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleh₂- (*plā-) "yayılmak, açılmak" biçiminden evrilmiştir.

planş

Fransızca planche "levha" sözcüğünden alıntıdır.

plantasyon

Fransızca plantation "çiftlik, özellikle büyük çiftlik, malikâne" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince plantatio "ekim, dikim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince plantare "bitki dikmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

planya

Fransızca plane "ahşap yüzeyini düzlemeye yarayan marangoz aracı [İtalyanca pialla]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince plana veya planula sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince planus "düz, yassı" sözcüğünden türetilmiştir.