piyasa

pivot

İng pivot 1. aks, eksen, 2. basketbol terimi Fr pivot a.a.

piyade

Fa piyāde پياده zyaya, yaya askeri, satrançta piyon << OFa payādak/padātag a.a. OFa pāi/pād ayak

piyale

Fa piyāle پياله zkadeh, özellikle içki kadehi << OFa paygāl a.a. ≈ EYun phiálē φιάλη zgeniş ağızlı ve yayvan içki kadehi, tas

piyango

~? İt bianco beyaz << OLat *blancus Ger *blankaz parlak, beyaz

piyano

Fr/İt piano [abb.] << Fr/İt pianoforte klavyeli bir çalgı İt gravicembalo a piano e forte geniş dinamik erimli klavyeli çalgı (İlk kullanım: B. Cristofori (1655-1731), Padua'lı müzik aleti imalatçısı.) § İt piano alçak, kısık (ses) (<< Lat planus yassı, düz, yatay ) İt forte güçlü, yüksek (ses)

piyasa

"çarşı... satış fiyatı" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
piyasa, piyaça: Meydan, çarşı, rayic, fiyat. "... gezinti" [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
Büyükdere piyasası pek güzel oluyor

Ven piàsa İt piazza meydan, çarşı, pazar yeri Lat platea meydan EYun plateîa odós πλατεῖα οδός zenli yol, ana cadde EYun platýs πλατύς zyassı, enli, geniş HAvr *pleth₂- (*plet-) yayılmak, yassılmak, genleşmek

 plato

Not: Standart İtalyanca olan piazza Türkçede piyaça biçimini verir. /s/ ile telaffuzu Venedik lehçesine özgüdür. • İng flat "yassı, yayvan" Angolaksoncadan, plate "yassı şey, tabak" ve place "alan, meydan" biçimleri Fransızcadan gelir.

Benzer sözcükler: piyasa ekonomisi, piyasaya çıkmak

Bu maddeye gönderenler: plase (deplase, plasman), plasiye, plaza


12.12.2015
piyaz

Fa piyāz پياز zsoğan << OFa pidāz a.a.

piyes

Fr pièce 1. parça, 2. tiyatro eseri << OLat pettia parça

piyiz

Yun piósimo πιόσιμο ziçme, içki Yun/EYun pínō, po- πίνω ziçmek << HAvr *peh₃- (*pō-) a.a.

piyon

Fr pion satrançta piyade << OLat pedōn yaya Lat pēs, ped- ayak

piyore

Fr pyorrhée akıntılı iltihap, özellikle diş etlerinde EYun pyorhaía πυοραία za.a. § EYun púon πύον zcerahat, irin EYun rhéō ῥέω zakmak +ia