piyano

pitoresk

Fransızca pittoresque "ressamca, resmedilmeye değer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen pittoresco sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca pittore "ressam" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen pictor sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince pingere, pig- "resim yapmak, boyamak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

pivot

İngilizce pivot "1. aks, eksen, 2. basketbol terimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen pivot sözcüğünden alıntıdır.

piyade

Farsça piyāde پياده z "yaya, yaya askeri, satrançta piyon" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen payādak veya padātag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça pāi veya pād "ayak" sözcüğünden türetilmiştir.

piyale

Farsça piyāle پياله z "kadeh, özellikle içki kadehi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen paygāl sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phiálē φιάλη z "geniş ağızlı ve yayvan içki kadehi, tas" sözcüğü ile eş kökenlidir.

piyango

İtalyanca bianco "beyaz" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. İtalyanca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *blancus biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *blankaz "parlak, beyaz" biçiminden alıntıdır.

piyano
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Zenker, Türkisch-Arabisch-Persisches Handwörterbuch, 1866]
piano پيانو: piano / Klavier [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
piano: Maruf nev-icad musıki āleti. [ Ahmed Mithat, Paris'te Bir Türk (roman), 1877]
işte bu 'pianist'e benzeyen Seniha Hanımın parmakları

Köken

Fransızca ve İtalyanca piano sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İtalyanca pianoforte "klavyeli bir çalgı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük İtalyanca gravicembalo a piano e forte "geniş dinamik erimli klavyeli çalgı" deyiminden türetilmiştir. (İlk kullanımı: B. Cristofori (1655-1731), Padua'lı müzik aleti imalatçısı.) İtalyanca deyim İtalyanca piano "alçak, kısık (ses)" (NOT: İtalyanca sözcük Latince planus "yassı, düz, yatay" sözcüğünden evrilmiştir. ) ve İtalyanca forte "güçlü, yüksek (ses)" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için planör maddesine bakınız.

Ek açıklama

Sabit dinamik erime sahip olan klavsenden farkını vurgulamak üzere adlandırılmıştır.

Benzer sözcükler

piyanist


12.12.2017
piyasa

Venedikçe piàsa veya İtalyanca piazza "meydan, çarşı, pazar yeri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince platea "meydan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca plateîa odós πλατεῖα οδός z "enli yol, ana cadde" deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Eski Yunanca platýs πλατύς z "yassı, enli, geniş" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleth₂- (*plet-) "yayılmak, yassılmak, genleşmek" kökünden türetilmiştir.

piyaz

Farsça piyāz پياز z "soğan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen pidāz sözcüğünden evrilmiştir.

piyes

Fransızca pièce "1. parça, 2. tiyatro eseri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince pettia "parça" sözcüğünden evrilmiştir.

piyiz

Yeni Yunanca piósimo πιόσιμο z "içme, içki" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca pínō, po- πίνω z "içmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *peh₃- (*pō-) biçiminden evrilmiştir.

piyon

Fransızca pion "satrançta piyade" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince pedōn "yaya" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pēs, ped- "ayak" sözcüğünden türetilmiştir.